Program im. Ulama

Program im. Ulama logo

Cel

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

Dzięki programowi możliwy będzie stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami.

 

Adresaci

W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% Stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;
  • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym (jako uzupełnienie powyższych aktywności).

 

Termin realizacji stypendium i finansowanie

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun. Aktualne wytyczne dotyczące terminu realizacji projektu znajdują się w treści ogłoszenia o naborze wnioskow.

Naukowcy przyjeżdżający do polskich instytucji naukowych w ramach programu otrzymają na czas pobytu comiesięczne stypendium oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

 

Termin składania wniosku

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Aktualny termin skałdania wniosków znajduje się w ogłoszeniu naboru wniosków na stronie NAWA.

NAWA uruchomiła specjalną ścieżkę wnioskowania dla naukowców posiadających certyfikat Seal of ExcellenceWniosek składa naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships edycja 2020 (dalej zwanym „MSCA‑IF”).  NAWA uznaje certyfikat SoE jako wiążącą weryfikację jakości wniosku.
 

Procedura składania wniosków w UG

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA. Wsparcia udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej, 
telefon: +48 58 523 31 86,  e-mail: vpo@ug.edu.pl

 

Szczegółowe informacje o Programie im. Ulama można znaleźć na stronie NAWA lub kontaktując się z Biurem Programów dla Naukowców,

e-mail: ulam@nawa.gov.pl

tel.: 22 390 35 72

 

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Marzec 2019 - 08:31; osoba wprowadzająca: Magdalena Zieniutycz Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Maj 2021 - 13:38; osoba wprowadzająca: Magdalena Zieniutycz