fbpx Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA
Cztery studentki Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego: Kaja Czajkowska, Małgorzata Jarzynowska, Małgorzata Szałęga oraz Emilia Zygarłowska będą realizować dwumiesięczne staże na...
Jak skutecznie i długofalowo zbudować współpracę na linii nauka-biznes oraz jaką rolę pełnią gdańskie uczelnie w rozwoju lokalnego biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego to główne tematy...
Cztery największe trójmiejskie uczelnie: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Morski w Gdyni z inicjatywy Porozumienia Spółek Celowych podejmują...
Region Morza Bałtyckiego jest jednym z najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych pod względem naukowym makrokregionów na świecie, z doskonałą siecią wiodących uniwersytetów i instytucji badawczych...