ABO UG 2023

ABO UG 2023 - druga edycja - dziękujemy

Idea

W celu zachęcenia społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego do udziału we wspólnym projektowaniu przestrzeni uczelni Zarządzeniem nr 71/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 maja 2022 roku ustanowiony został w Uniwersytecie Gdańskim projekt pn. Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego, dalej zwany jako „ABO UG”. W związku ze zmianą niektórych zapisów Regulaminu ABO UG ww. Zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 49/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2023 roku.

ABO UG to cykliczny, odbywający się w edycjach rocznych, konkurs na zgłaszanie i wybór w drodze głosowania przez pracowników, studentów i doktorantów UG, pomysłów w formie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury uczelni. Stanowi on element planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu inwestycji i remontów.

Pula środków

Na realizację edycji ABO UG 2023 przeznaczono pulę środków w kwocie 200 tys. zł, przypadającą w równej wysokości po 100 tys. zł na projekty zgłaszane przez studentów i doktorantów, oraz 100 tys. zł na te złożone przez pracowników. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Wnioskodawca ma możliwość zgłoszenia dowolnej liczby projektów.

Autorzy projektów

W ramach ABO UG pracownicy (kategoria: projekty pracownicze) oraz studenci i doktoranci (kategoria: projekty studenckie) - mogą zgłaszać propozycje swoich pomysłów na zasadach określonych w Regulaminie.

Rodzaje zadań zgłaszanych w ramach projektów

Zgłaszane propozycje projektów mogą mieć jedynie charakter infrastrukturalny i dotyczyć realizacji inwestycji lub remontów wyłącznie w obiektach i na terenach zewnętrznych należących do Uniwersytetu Gdańskiego, bez względu na lokalizację.

Termin i sposób zgłaszania projektów

Terminy dotyczące organizacji ABO UG 2023 dostępne są w harmonogramie.

Zgłaszanie projektów do tegorocznej edycji odbywa się w terminie od 3 do 30 kwietnia 2023 r. w formie elektronicznej w portalu pracownika i studenta w zależności od kategorii, lub też na stronie internetowej abo.ug.edu.pl.  

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu zgłaszania projektów dostępne są w Regulaminie (§6).

Pomoc i odpowiedzi na pytania w trakcie przygotowania projektu

Wszelkie kwestie związane z przygotowaniem projektu i jego wyceną autor projektu może skonsultować z koordynatorem ABO UG.

Przygotowując wycenę projektu można skorzystać np. z ogólnodostępnych cenników kosztów projektów, opublikowanych na stronach miejskich budżetów obywatelskich miasta Gdańsk oraz miasta Gdynia.

Głosowanie na projekty ABO UG

Głosowanie na projekty Akademickiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się w poniedziałek 23 października o godz. 8:00 i trwać będzie do poniedziałku 30 października 2023 r. do godz. 23:59.

Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej na stronie https://abo.ug.edu.pl/Glosowanie.aspx po zalogowaniu się do Portalu Pracownika (pracownicy) lub Portalu Studenta (studenci i doktoranci).

Osoby, które w momencie głosowania są zarówno pracownikami jak i studentami lub doktorantami uczelni – będą mogły zagłosować w obu kategoriach (logując się do Portalu Pracownika – wybierają maksymalnie 3 projekty z listy dostępnych projektów pracowniczych, a po zalogowaniu się do Portalu Studenta – mogą wybrać maksymalnie 3 projekty z puli dostępnych projektów studenckich).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 25. Maj 2022 - 10:17; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski Ostatnia zmiana: środa, 27. Marzec 2024 - 14:26; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros