Zespół roboczy

Zespół roboczy

Skład zespołu roboczego ABO UG:

 1. Zastępca Kanclerza ds. Infrastruktury i Administracji – przewodniczący zespołu roboczego.
 2. Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji, Komunikacji i Promocji – zastępca przewodniczącego zespołu roboczego.
 3. Koordynator ABO UG.
 4. Wyznaczeni przedstawiciele następujących jednostek organizacyjnych:
  1. Dział Inwestycji i Remontów,
  2. Centrum Eksploatacji Nieruchomości,
  3. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością,
  4. Centrum Zrównoważonego Rozwoju
  5. Centrum Polityki Zakupowej,
  6. Zespół Promocji,
  7. Zespół Prasowy,
  8. Centrum Informatyczne.

Główne zadania zespołu roboczego:

 • organizacja i przeprowadzenie konkursu we współpracy z komisją konkursową;
 • weryfikacja zgłoszonych projektów w ramach ABO UG przez wybranych członków zespołu roboczego, wskazanych przez przewodniczącego zespołu roboczego;
 • przedłożenie komisji konkursowej do zatwierdzenia listy projektów dopuszczonych do etapu głosowania;
 • przeprowadzenie głosowania, obliczenie głosów i przedłożenie komisji konkursowej wyników głosowania, celem zatwierdzenia i ich ogłoszenia;
 • przygotowanie raportu ewaluacyjnego z danej edycji ABO UG i jego przedłożenie do akceptacji komisji konkursowej.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Marzec 2023 - 13:31; osoba wprowadzająca: Piotr Szpajer Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Marzec 2023 - 13:31; osoba wprowadzająca: Piotr Szpajer