Komisja konkursowa

Komisja konkursowa

Skład komisji konkursowej ABO UG:

 1. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – przewodniczący komisji konkursowej;
 2. Prorektor właściwy ds. studenckich – zastępca przewodniczącego komisji konkursowej;
 3. Sekretarz komisji;
 4. po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów lub ogólnouniwersyteckich jednostek organizacyjnych UG, których dotyczyć będą zgłoszone w ramach ABO UG projekty, wyznaczonym odpowiednio przez dziekana lub dyrektora jednostki organizacyjnej;
 5. przedstawiciel Parlamentu Studentów UG;
 6. przedstawiciel Rady Doktorantów UG.

Główne zadania komisji konkursowej:

 • organizacja i przeprowadzenie konkursu we współpracy z zespołem roboczym;
 • zatwierdzenie przed etapem głosowania listy projektów zgłoszonych przez wnioskodawców i zweryfikowanych pozytywnie przez zespół roboczy;
 • rozstrzyganie w kwestiach spornych;
 • rozpatrywanie odwołań wnioskodawców;
 • przeprowadzenie losowania celem wyboru projektów do realizacji, przy równej liczbie głosów oddanych na projekty z największym poparciem w trakcie głosowania;
 • zatwierdzenie i ogłoszenie wyników głosowania;
 • zgłaszanie i rozpatrywanie propozycji zmian w Regulaminie zaproponowanych przez zespół roboczy, a także zaproponowanych przez respondentów w ankiecie konsultacyjnej.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Marzec 2023 - 13:29; osoba wprowadzająca: Piotr Szpajer Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Marzec 2023 - 13:29; osoba wprowadzająca: Piotr Szpajer