Centrum Transferu Technologii | Serwis główny UG

Komercjalizacja w UG - spotkanie informacyjne Centrum Transferu Technologii UG

W dniu 5 grudnia 2016 roku w Uniwersytecie Gdańskim odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych  lub prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, wygenerowanych przez pracowników UG.

Podczas spotkania został przedstawiony projekt Inkubator Innowacyjności+, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. 

Kolejnym zagadnieniem, które zostało omówione były zmiany prawne zawarte w tzw. Małej ustawie o innowacyjności. Zgodnie z pierwszą ustawą o innowacyjności, wynalazcy zatrudnieni na uczelniach dłużej będą mogli mieć udziały w korzyściach z komercjalizacji. Dotychczas ograniczał ich okres pięciu lat (zapis ten został zniesiony). Zmianie ulegają również zasady nabywania przez naukowców praw majątkowych do wynalazków.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie założeń programu STARBIOS 2 Structural Transformation to Attain  Responsible BIOSciences. Ideą projektu jest opracowanie i wdrożenie w wybranych instytucjach naukowych prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych indywidualnych planów działania, umożliwiających zmiany strukturalne w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji.

Jeżeli maja Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące procesu komercjalizacji w UG, serdecznie zachęcamy do konsultacji indywidualnych drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio podczas spotkań, na które serdecznie zapraszamy do biura CTT UG (chętnie też odwiedzimy zainteresowanych Państwa na Wydziałach).
 
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego
adres: ul. Jana Bażyńskiego 1a, (80-309) Gdańsk, pok. 321
tel.: +48 58 523 33 74
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Czechowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Czechowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 stycznia 2017 roku, 17:28

Rola centrów transferu technologii w procesie komercjalizacji

14.04.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w tematyce komercjalizacji w PPNT Gdynia w ramach cyklu Z uczelni na rynek. Kwietniowe spotkanie poświęcone było roli, jaką w procesie komercjalizacji pełnią uczelniane centra transferu technologii. Jednym z prelegentów podczas spotkania był pracownik CTT UG -
dr Karol Śledzik (Specjlaista ds. Innowacji i Transferu Technologii).

Podczas wydarzenia przedstawiciele centrów transferu trójmiejskich uczelni pokazali zakres swojej działalności, opowiedzieli jak wygląda ścieżka współpracy z naukowcem, który do nich przyjdzie (czy też z drugiej strony - z przedsiębiorcą, który się do centrum zgłosi), podzielili się doświadczeniami z zakresu funkcjonowania centrum, opowiedzieli o przykładach udanej współpracy oraz o wszystkim tym, co ze swojej strony uważają za warte przekazania uczestnikom spotkania w kontekście swojej roli w procesie komercjalizacji rozwiązań wypracowanych na uczelni.

 

Program wydarzenia:

10:00-10:45 - Rola Centrum Transferu Technologii UG w perspektywie finansowania 2016-2020

dr Karol Śledzik, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego

Celem prezentacji będzie przedstawienie roli CTT UG w ramach realizowanej strategii rozwoju na lata 2016-2020. Głównym wyzwaniem, jakie stoi przed uczelnią jest wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz międzynarodowym. 

10:45-11:15 - Czego można oczekiwać od Centrum Transferu Wiedzy i Technologii?

Elżbieta Karwowska, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Gdańskiej, powołaną w celu zarządzania wynikami prac badawczych prowadzonych w uczelni, realizacji współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej.Co to oznacza i czego można od nas oczekiwać będąc naukowcem, studentem, przedsiębiorcą lub funduszem kapitałowym?

11:15-11:30 - przerwa kawowa

11:30-12:00 - System wspierania rozwiązań innowacyjnych na Politechnice Gdańskiej

Jerzy Buszke, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej

Prezentacja narzędzi używanych do wspierania rozwoju rozwiązań innowacyjnych na Politechnice Gdańskiej.

12:00-12:45 Transfer wiedzy. Twórca - uczelnia - biznes

dr Katarzyna Waligóra-Borek, Sekcja ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

W prezentacji poruszone zostały zagadnienia dotyczące modeli komercjalizacji funkcjonujących w Europie i na świecie. Czy uczelnie patentują, czyli jak chronimy własność intelektualną? Droga od pomysłu poprzez wynalazek do komercjalizacji. Jakie możliwości dotyczące ścieżki komercjalizacji ma twórca. Kto w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odpowiada za komercjalizację praw własności intelektualnych?

 

Prowadzący:

Elżbieta Karwowska - ekonomista, Specjalista ds. transferu technologii w Politechnice Gdańskiej. Identyfikuje rozwiązania o potencjale wdrożeniowym, pomaga wybrać odpowiednią dla wynalazku drogę wprowadzenia go na rynek,negocjuje warunki współpracy między uczelnią a biznesem, przedsiębiorcom zainteresowanym współpracą z kadrą naukową pomaga nawiązać i utrzymywać relacje.

 

 

Jerzy Buszke - Starszy specjalista ds. transferu technologii, zatrudniony w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej od czerwca 2014 roku. Kierownik zakończonego we wrześniu 2015 roku projektu "Inkubator Innowacyjności". Magister inżynier telekomunikacji i magister ekonomii.

 

 

 

dr Karol Śledzik - adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownik Centrum Transferu Technologii UG na stanowisku specjalista ds. innowacji i transferu technologii. Autor wielu opracowań dotyczących kapitału intelektualnego, wyceny przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości i innowacyjności. Członek International Joseph A. Schumpeter Society oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

 

 

dr Katarzyna Waligóra-Borek - pracownik Sekcji ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie w zakresie transferu wiedzy i osiągnięć naukowych do organizacji gospodarczych, przygotowywania fiszek projektowych jako podstawy do oceny potencjału komercjalizacyjnego wynalazków.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Czechowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Czechowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 lutego 2017 roku, 8:42

Spotkanie informacyjne - Centrum Transferu Technologii UG

We wtorek 1 grudnia 2015 r., o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej UG odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące działalności CTT UG. 

PROGRAM

1. Przedstawienie działalności Centrum Transferu Technologii UG oraz spółki celowej UG – TechTransBalt Sp. z o.o.;

2. Omówienie procedur związanych z komercjalizacją w Uniwersytecie Gdańskim;

3. Właściwe zabezpieczenie własności intelektualnej – współpraca z Rzecznikiem Patentowym UG.

Jednocześnie zachęcamy do konsultacji indywidualnych drogą mailową, telefoniczną lub podczas spotkań, na które serdecznie zapraszamy do biura CTT UG.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za aktywny udział i zapraszamy na kolejne wydarzenia, które będą organizowane przez Centrum Transferu Technologii UG.

 

Pliki do pobrania

ZałącznikWielkość
PDF icon Zaproszenie693.07 KB
PDF icon Prezentacja Centrum Transferu Technologii UG977.36 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Czechowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Czechowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 grudnia 2015 roku, 9:34

Trzecia edycja VENTURE DAY 19-20.11.2015, Gdański Park Naukowo-Technologiczny

W dniach 19-20 listopada 2015 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się trzecia edycja konferencji Venture Day organizowanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tegorocznym Partnerem merytorycznym wydarzenia została firma PwC. 

Celem konferencji było stworzenie wyjątkowej przestrzeni do nawiązywania relacji pomiędzy przedstawicielami funduszy venture capital, praktykami środowiska R&D, doświadczonymi przedsiębiorcami, naukowcami oraz środowiskiem startupowym.

Więcej informacji na temat Venture Day znajdą Państwo na stronie www.ventureday.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Czechowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Czechowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 grudnia 2015 roku, 9:36

Trans(misja). Między nauką a biznesem

Kiedy: 11.06.2015 (czwartek), godz. 13:00-19:00
Gdzie: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Laboratorium Innowacji Społecznych

W dniu 11 czerwca 2015 roku odbyło się otwarcie wystawy Trans(misja). Między nauką a biznesem, na której firmy parkowe zaprezentowały projekty realizowane przy współpracy z naukowcami, uczelniami oraz instytutami naukowymi – zawierające element komercjalizacji i transferu technologii z nauki do biznesu. Otwarcie wystawy poprzedził warsztat skierowany do naukowców. Celem warsztatu było pokazanie naukowcom jakim językiem posługuje się inwestor i jakie ma oczekiwania w stosunku do prezentacji oraz informacji w niej zawartej. Warsztat ma formę gry z udziałem „komisji”, która ocenia projekty.

Program spotkania:

13:00-17:45 – Jak sprzedać pomysł? Warsztat dla naukowców

18:00-19:00 – Otwarcie wystawy Trans(misja). Między nauką a biznesem oraz panel dyskusyjny

W panelu udział wezmą udział:

  • prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Dyrektor CTT Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr n. farm. Bogusław Pilarski, prezes zarządu firmy Cerko;
  • mgr inż. Jerzy Nowakowski, geodeta, płk w st. spocz., prezes zarządu firmy NOVA;
  • dr inż. Krzysztof Lemke, Dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego firmy Biovico;
  • inż. Krzysztof Paszek, MBA, Manager w firmie Bioseco, współwłaściciel, pomysłodawca.

Strona www: http://ppnt.pl/pl/aktualnosci/strefa-startup/transmisja

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Czechowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Czechowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 grudnia 2015 roku, 9:39

Program kształcenia – Planowanie strategiczne w rozwoju innowacji

Informacja o szkoleniu realizowanym w InnoBaltica Sp.  z o.o.
Czy umiesz skutecznie wycenić swoją technologię?
Która metoda wyceny będzie najbardziej optymalna dla Twojego rozwiązania?
Czy skuteczne zarządzanie strategiczne może odbyć się bez odpowiedniej wyceny?
 
Szkolenie odbyło się 14 i 15 maja 2015 roku, poprowadził je pracownik Centrum Transferu technologii UG, dr Karol Śledzik - specjalista ds. innowacji i transferu technologii.
 
Innowacje mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności gospodarki a działalność proinnowacyjna jest zasadniczym elementem strategii Europa 2020. Zmniejszają się możliwości wzrostu opartego o wykorzystanie taniej siły roboczej i konieczne staje się znalezienie innych przewag konkurencyjnych.
Strategie zwiększania innowacyjności jako ważny element wskazują inteligentny wzrost, czyli m.in. zwiększenie roli wiedzy, innowacji i edukacji. Program ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowej wyceny technologii i przedsiębiorstwa. Programy dostosowane są dla dwóch grup odbiorców – naukowców oraz przedsiębiorców.
 
Data: 14.05.2015 – Biznes 15.05.2015 - Nauka
Miejsce: InnoBaltica, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Budynek A, IV piętro
Godziny: 8.30 – 17.30
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Czechowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Czechowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 grudnia 2015 roku, 9:46

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii (CTT) to ogólnouczelniana jednostka Uniwersytetu Gdańskiego, której celem jest działalność na rzecz szeroko rozumianej współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. Głównym zadaniem CTT jest komercjalizacja wyników badań naukowych, transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) technologii oraz wspieranie przedsiębiorczości i stymulowanie innowacyjności.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Czechowska
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Czechowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 sierpnia 2014 roku, 10:47