fbpx Dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego

Rezerwa Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą– dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego

Ze środków Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dofinansowane mogą być przede wszystkim przedsięwzięcia, które uzyskały wcześniej finansowanie ze środków pozauczelnianych (np. granty NCN, NCBiR, FNP, MNiSW i inne granty ogólnokrajowe i międzynarodowe), ale z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy i niemożliwych do przewidzenia w czasie aplikowania o środki pozauczelniane, wymagają niewielkiego wsparcia finansowego.

Wsparcie to będzie przyznawane jedynie w uzasadnionych przypadkach. Z zasady nie będą dofinansowywane przedsięwzięcia, które nie są objęte żadnym innym finansowaniem lub są finansowane jedynie ze środków uczelnianych (np. Działalność Statutowa, Dochody Własne Wydziału itp.), bądź własnych.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie przedsięwzięcia NAUKOWEGO ze środków Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą proszone są o wypełnianie załączonego formularza/wniosku. Wniosek ten wchodzi w miejsce dotychczas składanych przez pracowników uczelni podań.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Szulfer
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Szulfer
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 września 2016 roku, 9:42