UG w liczbach

Uniwersytet Gdański w liczbach

 

 • 11 wydziałów
   
 • Centrum Języków Obcych
   
 • Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
   
 • Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ang. ICCVS)
   
 • Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ang. ICTQT)
   
 • 89 kierunków studiów
   
 • 224 specjalności
   
 • 3 Szkoły Doktorskie
   
 • 20 studiów doktoranckich
   
 • 104 studiów podyplomowych
   
 • 23 969 studentów, w tym:
   
 • 651 doktorantów na studiach doktoranckich
   
 • 212 doktorantów w szkołach doktorskich
   
 • 1 415 słuchaczy studiów podyplomowych
   
 • 513 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z zagranicy
   
 • 1 810 pracowników naukowo-dydaktycznych
   
 • Biblioteka UG
   
 • 1 672 411 woluminów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
   
 • 524 000 tytułów książek dostępnych elektronicznie
   
 • 110 443 tytułów czasopism dostępnych elektronicznie
   
 • 87 110 dzieł dostępnych w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej
   
 • 6 bibliotek specjalistycznych
   
 • 1 080 miejsc w czytelniach
   
 • 7 dni w tygodniu czynne są czytelnie biblioteczne
   
 • 140 studenckich kół naukowych
   
 • 5 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych
   
 • 8 lektoratów języków obcych dla studentów
   
 • 1 630 stanowisk komputerowych dostępnych dla studentów, w tym 1 619 z dostępem do Internetu
   
 • 129 780,98 m2 – powierzchnia użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie w ramach Kampusu Oliwa
   
 • 177 779,91 m2 – powierzchna użytkowa wszystkich budynków uczelni pełniących funkcje dydaktyczno-naukową i administracyjną
   
 • 50 228,5 m2 – powierzchnia użytkowa inwestycji Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w ramach funduszy unijnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2017-2013 oraz 2014-2020
   
 • 1,51 ha – powierzchnia EkoParku UG
 • 10 nowych obiektów w ramach projektu budowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie:
   
 • 9 inwestycji zrealizowanych: budynek Wydziału Prawa i Administracji, budynek Biblioteki Głównej UG, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii, nowa siedziba Wydziału Chemii, nowa siedziba Wydziału Biologii, budynek Neofilologii, budynek administracji centralnej, budynek Instytutu Biotechnologii, budynek Instytutu Informatyki,
   
 • 1 inwestycja planowana – budowa Centrum Sportowego UG.

 

aktualizacja: Weronika Wolska/Zespół Promocji na podst. informacji opracowanej przez dr Beatę Czechowską - Derkacz

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14 Marzec, 2014 - 08:20; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: wtorek, 1 luty, 2022 - 11:10; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska