Katedry Imienne

Rektor prof. Piotr Stepnowski o katedrach:

Na znamienitych światowych uniwersytetach nominuje się wybitnych dydaktyków, zasłużonych profesorów uczelni na tzw. imienne katedry, np. Katedra Lucasa w Cambridge na której zasiadali Newton, Stokes, Dirac czy Hawking. Chcemy na UG zainicjować ten piękny akademicki zwyczaj, uruchamiając trzy takie subsydia, powierzając je najwybitniejszym z wybitnych akademików w charakterze wyróżnienia.

prof. Maria Janion, Eugeniusz Kwiatkowski i prof. Wacław Szybalski – to patroni Katedr Imiennych, które powołane zostaną na UG | Aktualności - Uniwersytet Gdański

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Styczeń 2024 - 08:38; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Styczeń 2024 - 08:38; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska

Podstawa prawna

Statut UG § 51 ust 6.:

Katedra może zostać utworzona również jako katedra imienna. Katedra imienna może być także utworzona na wydziale, którego struktura składa się wyłącznie z instytutów. Katedra imienna nie wchodzi w skład instytutu. Katedrę imienną tworzy, z uwzględnieniem § 54 a, określa jej organizację oraz zadania, jak również przekształca i likwiduje, Rektor.

Statut UG § 54 a:

W celu prestiżowego wyróżnienia lub uhonorowania wybitnego uczonego może zostać utworzona katedra, której nazwa będzie obejmować nazwisko tego uczonego, kierującego jej pracami lub nazwisko innego wybitnego uczonego – postaci historycznej (katedra imienna). Utworzenie katedry imiennej może nastąpić po uzyskaniu opinii Konwentu Godności Honorowych. Działalność katedry imiennej może być finansowana ze źródeł pochodzących spoza Uniwersytetu. Do katedr imiennych nie stosuje się § 54 (minimalna liczebność), § 81 oraz § 83 (kierownik katedry) .

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Styczeń 2024 - 08:36; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Styczeń 2024 - 08:36; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska

​​​​​​​Patroni Katedr:

prof. Maria Janion (1926 – 2020),                                                                                                  
doktor honoris causa UG w 1994 roku. Twórczyni gdańskiej szkoły badań literackich, autorka wybitnych, ponadczasowych dzieł
o romantyzmie, które po dziś dzień kształtują polską wyobraźnię zbiorową.

 

Eugeniusz Kwiatkowski (1888 – 1974),                                                                           
doktor honoris causa UG w 1974 roku. Inicjator i współtwórca nowoczesnej polityki i gospodarki morskiej w Polsce w okresie międzywojennym. Wicepremier, minister skarbu, wybitny ekonomista. Po wojnie jeden z pierwszych profesorów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni.

 

prof. Wacław Szybalski (1921 – 2020),                                                                                      
doktor honoris causa UG w 1989 roku, wybitny naukowiec o światowej sławie, twórca biologii syntetycznej, pionier światowej biotechnologii, terapii genowej i genetyki.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Styczeń 2024 - 08:33; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Styczeń 2024 - 08:35; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska