Medale UG

Medale Uniwersytetu Gdańskiego

Zgodnie z § 14 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego  Rektor honoruje szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu albo przysporzyły mu dobrego imienia lub chwały, przez nadanie „Medalu Uniwersytetu Gdańskiego” w kolorze złotym, srebrnym lub brązowym.

W każdym z tych kolorów są dwa rodzaje medali przyznawanych:

  1. Osobom niezwiązanym z nauką, lecz wspierającym Uniwersytet Gdański:

BENE MERITO ET MERENTI (Temu, kto się dobrze zasłużył i nadal się zasługuje)

 

  1. Wybitnym ludziom nauki:

DOCTRINAE SAPIENTIAE HONESTATI (Osiągnięciom naukowym, mądrości i szlachetności)

 

 

Wniosek o medale brązowe i srebrne rozpatruje Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, a wniosek o medal w kolorze złotym wymaga pozytywnej opinii Konwentu Godności Honorowych. Medal wręczany jest przez Rektora lub Prorektora.

 

Z historii:

Autorem projektu był dr Marek Sarełło z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Awers przedstawia postać na tle instrumentów naukowych, otwartą księgę i rózgi liktorskie. W otoku: "UNIWERSITAS GEDANENSIS". Rewers prezentuje bibliotekę, w otoku widoczny napis: "BENE MERITO ET MERENTI" lub „DOCTRINAE SAPIENTIAE HONESTATI”

Medale wybite zostały w Mennicy Polskiej. Do każdego dodawany jest certyfikat.

 

Obraz zawierający szkic, krąg, czarne i białe

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Maj 2023 - 12:13; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: środa, 10. Maj 2023 - 12:13; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska