HR Excellence Research

HR Excellence in Research

 

18 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Gdański jako drugi uniwersytet w Polsce został wyróżniony przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research. To odznaczenie nadawane jest instytucjom, które zarówno popierają, jak i w praktyce stosują zasady wyrażone w „Europejskiej Karcie Naukowca” oraz „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. HR Excellence in Research to część strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), która ma na celu zwiększać atrakcyjność warunków pracy, a poprzez to liczbę pracowników naukowych w Unii Europejskiej. 
 
Treść obydwu dokumentów skupia się na wyznaczeniu standardów dotyczących instytucji naukowo-badawczych w zakresie tworzenia przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej (m.in. prawa i obowiązki instytucji oraz pracownika, opieka naukowa, mobilność) oraz wdrażania narzędzi pozwalających na realizację zasad OTM-R, czyli otwartej, przejrzystej rekrutacji opartej na kwalifikacjach kandydata (m.in. równy dostęp do informacji, zasada niedyskryminacji).
 
Wszelkie działania, które podejmowane są przez Uniwersytet Gdański w celu realizacji strategii HR zostały podzielone na 3 obszary:
  1. Aspekty etyczne i zawodowe
  2. Rekrutacja i ocena pracowników
  3. Rozwój kariery zawodowej i warunki pracy.
 
Podział ten jest wynikiem analizy wewnętrznej (m.in. ankiety dla pracowników naukowych oraz doktorantów), która miała na celu weryfikację spójności zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca z zasadami istniejącymi w Uniwersytecie.
Każdego roku UG przygotowuje szczegółowy raport z realizacji poszczególnych zadań i ich zgodności z harmonogramem oraz przedstawia zaktualizowany plan działań na kolejne lata poprzedzony analizą potrzeb.
 
Raporty, dokumenty strategiczne oraz aktualne informacje dotyczące działalności w ramach HR Excellence in Research znajdują się na stronie http://ug.edu.pl/pracownicy/rozwoj_kariera.
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 00:19; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 00:19; osoba wprowadzająca: Łukasz Gugniewicz