Windows Vista

Krok I. Instalujemy certyfikaty.

Certyfikaty (główny i osobisty) niezbędne są do zalogowania się do sieci eduroam. Certyfikaty wystarczy zainstalować tylko raz.

Aby zainstalować certyfikat publiczny w systemie:

 • Klikamy dwukrotnie (lewym przyciskiem myszki) na pliku certyfikatu.
 • Może pojawić się ostrzeżenie systemu Windows z monitem, czy na pewno chcemy otwierać ten plik. Wybieramy Otwórz.
 • w okienku z właściwościami certyfikatu wybieramy Zainstaluj certyfikat.
 • Pojawi się okno dialogowe Kreatora importu certyfikatów. Klikamy Dalej.
 • W okienku "Magazyn certyfikatów" zaznaczamy opcję "Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie" i klikamy Przeglądaj
 • jako magazyn, w którym będzie przechowywany certyfikat publiczny, wybieramy "Zaufane główne urzędy certyfikacji" i klikamy OK
 • Klikamy Dalej
 • Kończymy pracę kreatora klikając Zakończ
 • System wyświetli monit z ostrzeżeniem o instalacji certyfikatu. Sprawdzamy, czy ciąg znaków podany jako "Odcisk palca (sha1)" zgadza się z tym podanym na tej stronie i po upewnieniu się klikamy Tak
 • Pojawi się komunikat o poprawnej instalacji certyfikatu.

Aby zainstalować certyfikat prywatny w systemie:

 • Klikamy dwukrotnie (lewym przyciskiem myszki) na pliku certyfikatu. Pojawi się okno dialogowe Kreatora importu certyfikatów albo okno z właściwościami certyfikatu. W tym drugim wypadku klikamy "Zainstaluj certyfikat".
 • Klikamy Dalej
 • Plik: przez "przeglądaj" wybieramy odpowiedni plik z certyfikatem i klikamy Dalej
 • wpisujemy hasło do naszego certyfikatu prywatnego (to, które podane zostało przy generowaniu certyfikatu), zaznaczamy opcje "Oznacz ten klucz jako eksportowalny" oraz "Dołącz wszystkie właściwości rozszerzone" i klikamy Dalej
 • Wybór magazynu certyfikatu: dla certyfikatu prywatnego wybieramy Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie
  i klikamy Przeglądaj
 • jako magazyn, w którym będzie przechowywany certyfikat prywatny, wybieramy "Osobisty" i klikamy OK
 • Jak widać, w polu Magazyn Certyfikatów pojawił się "Osobisty". Klikamy Dalej
 • kończymy pracę kreatora klikając Zakończ
 • Pojawi się komunikat o poprawnej instalacji certyfikatu.

Krok II. Konfigurujemy sieć.

 1. Otwieramy Centrum sieci i udostępniania (menu Start -> panel Sterowania -> Sieci i Internet -> Centrum sieci i udostępniania). Wybieramy "Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi.

 2. Trzeba dodać profil naszego nowego połączenia z eduroam. Kilkamy "Dodaj",   a następnie wybieramy "Ręcznie utwórz profil sieciowy".

 3. Wpisujemy poniższe informacje:

  1. nazwa sieci: eduroam
  2. typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise (albo: WPA-Enterprise)
  3. typ szyfrowania: AES (ewentualnie TKIP)
  4. można zaznaczyć "uruchom to połączenie automatycznie" - wówczas system automatycznie będzie łączył się z eduroam, kiedy tylko znajdzie się w jego zasięgu
  5. Zatwierdzamy wprowadzone informacje, klikając przycisk Dalej.
    
 4. W kolejnym oknie klikamy na Zmień ustawienia połączenia.

 5. Pojawi się okno "eduroam - Właściwości sieci bezprzewodowej" - wybieramy na górze zakładkęZabezpieczenia

 6. we właściwościach, w zakładce "Zabezpieczenia", zaznaczamy ptaszkiem "zapamiętaj moje poświadczenia dla tego połączenia przy każdym logowaniu."

 7. zmieniamy metodę uwierzytelnienia na: "Karta inteligentna lub inny certyfikat" (nie zamykamy jeszcze okienka!),  8. a następnie wybieramy "ustawienia", żeby wybrać certyfikat UG:

 9. na liście zaufanych głównych urzędów certyfikacji odnajdujemy "Centrum Certyfikacyjne WiFi na UG" i "zaptaszkowujemy" je.

 10. Zatwierdzamy zmiany, klikając "OK",
 11. W okienku pod spodem wchodzimy w Ustawienia zaawansowane

 12. W pierwszej zakładce zaznaczamy ptaszkiem Określ tryb uwierzytelniania i z menu poniżej wybieramy"Uwierzytelnianie użytkownika" 

 13. Zatwierdzamy zmiany, klikając "OK", także w okienkach pod spodem
 14. Teraz połączenie z siecią eduroam powinno zostać nawiązane automatycznie. Jeśli go nie ma, należy otworzyć listę sieci (w prawym dolnym rogu na pasku zadań, obok zegara), kliknąć sieć eduroam i nacisnąć Połącz: 15. Jeśli wszystko zostało poprawnie wykonane, sieć powinna się połączyć i nie będzie pytać o login i hasło.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Wrzesień 2015 - 13:02; osoba wprowadzająca: Adrian Leoniec Ostatnia zmiana: środa, 9. Maj 2018 - 14:24; osoba wprowadzająca: Adrian Leoniec