Windows XP


Krok I. Instalujemy certyfikaty.

--- I.a. certyfikat prywatny

--- I.b. certyfikat główny

Krok II. Konfigurujemy sieć


Krok III. Logujemy się do sieci


Krok I. Instalujemy certyfikaty.

Certyfikaty (główny i osobisty) niezbędne są do zalogowania się do sieci eduroam.

Certyfikaty wystarczy zainstalować tylko raz, sieć eduroam będzie działać do momentu ich wygaśnięcia.


   Krok I.a. Certyfikat Prywatny

 • Klikamy dwukrotnie (lewym przyciskiem myszki) na pliku certyfikatu. Pojawi się okno dialogowe Kreatora Importu Certyfikatów albo okno z właściwościami certyfikatu. W tym drugim wypadku klikamy "Zainstaluj certyfikat".

  instalacja certyfikatu prywatnego - Win XP - krok 1.
   
 • Klikamy "dalej", aby przejść do dalszej części instalacji.
 • Plik: przez "przeglądaj" wybieramy odpowiedni plik z certyfikatem i klikamy Dalej

  instalacja certyfikatu prywatnego - Win XP - krok 2.
   
 • Hasło: wpisujemy hasło oraz zaznaczamy okienko "Oznacz ten klucz jako eksportowalny"

  instalacja certyfikatu prywatnego - Win XP - krok 3.
   
 • wybieramy magazyn certyfikatów: dla certyfikatu prywatnego wybieramy Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu
  i klikamy Dalej

  instalacja certyfikatu prywatnego - Win XP - krok 4.
   
 • Kończymy importowanie klikając Zakończ

  instalacja certyfikatu prywatnego - Win XP - krok 5.
   
 • Pojawi się komunikat o poprawnej instalacji certyfikatu.
  Krok I.b. Certyfikat Główny

 • Klikamy dwukrotnie (lewym przyciskiem myszki) na pliku certyfikatu.
 • Może pojawić się ostrzeżenie systemu Windows z monitem, czy na pewno chcemy otwierać ten plik. Wybieramy Otwórz.

  Instalacja certyfikatu publicznego w Windows XP - krok 1.
 • w okienku z właściwościami certyfikatu wybieramy Zainstaluj certyfikat.

  Instalacja certyfikatu publicznego w Windows XP - krok 2.
 • Pojawi się okno dialogowe Kreatora Importu Certyfikatów. Klikamy Dalej.

  Instalacja certyfikatu publicznego w Windows XP - krok 3.
 • Wybieramy miejsce, w którym ma byc przechowywany zainstalowany certyfikat. Zaznaczamy opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie i klikamy Przeglądaj

  Instalacja certyfikatu publicznego w Windows XP - krok 4.
   
 • Zaznaczamy Zaufane główne urzędy certyfikacji i klikamy "OK".
  Instalacja certyfikatu publicznego w Windows XP - krok 5.
 • Klikamy Dalej

  Instalacja certyfikatu publicznego w Windows XP - krok 6.
 • Zakończenie pracy Kreatora Importu Certyfikatów: klikamy Zakończ.

  Instalacja certyfikatu publicznego w Windows XP - krok 7.
 • System wyświetli monit z ostrzeżeniem o instalacji certyfikatu. Sprawdzamy, czy ciąg znaków podany jako "Odcisk palca (sha1)" zgadza się z tym podanym na tej stronie i po upewnieniu się klikamy Tak
  Instalacja certyfikatu publicznego w Windows XP - krok 8.
 • Pojawi się komunikat o poprawnej instalacji certyfikatu.

  Instalacja certyfikatu publicznego w Windows XP - krok 9.

Krok II. Konfigurujemy sieć.

Sieć wystarczy skonfigurować tylko raz.

Jak skonfigurować sieć?

 1. Otwieramy okienko z ustawieniami połączenia bezprzewodowego. Można to zrobić na dwa sposoby:
  • w okienku "dostępne sieci bezprzewodowe" wybieramy (jedno kliknięcie) połączenie "eduroam" i klikamy po lewej "zmień ustawienia zaawansowane "

  • albo
   klikamy w Start -> panel sterowania -> połączenia sieciowe; na ikonce połączenia eduroam klikamy prawym klawiszem myszki i wybieramy "właściwości"
 2. Pojawi się okienko "właściwości: połączenia sieci bezprzewodowej". Przechodzimy do zakładki Sieci bezprzewodowe

 3. Klikamy Dodaj.

 4. Okienko "Właściwości sieci bezprzewodowej" wypełniamy następującymi danymi:

  • wpisujemy w pole Nazwa sieciowa (SSID): eduroam,
  • w polu Uwierzytelnianie sieciowe zaznaczamy: WPA,
  • w polu Szyfrowanie danych: AES (jak nie da rady, to TKIP)
 5. w zakładce "Uwierzytelnianie" jako typ protokołu wybieramy Karta inteligentna lub inny certyfikat oraz klikamy weWłaściwości

 6. Zaznaczamy Użyj certyfikatu na tym komputerze, Użyj innej nazwy użytkownika dla tego połączenia,Weryfikuj certyfikat serwera oraz wybieramy zainstalowany wcześniej certyfikat główny (patrz: instalacja certyfikatów)  Zatweirdzamy wybór klikając OK
 7. po powrocie do poprzedniego okienka również zatwierdzamy zmiany, klikając OK

 8. Zapisujemy konfigurację sieci (OK)

 9. Przy próbie połączenia się z siecią system wyświetli dymek z prośbą o wybór certyfikatu.

 10. Wybieramy zainstalowany uprzednio certyfikat prywatnyKrok III. Logujemy się do sieci.

 1. Wyświetlamy informacje o dostępnych sieciach bezprzewodowych.
  • Po znalezieniu się w zasięgu sieci, system powinien wyświetlić komunikat "Sieci bezprzewodowe wykryte".
  • jeśli komunikat się nie pojawił, okienko z listą znalezionych połączeń można wyświetlić, klikając na ikonie pojedynczego monitora w prawym dolnym rogu ekranu).
 2. jeśli mamy już skonfigurowaną sieć, wybranie sieci "eduroam" i dwukrotne kliknięcie powinno zalogować nas do sieci.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. Wrzesień 2015 - 12:07; osoba wprowadzająca: Adrian Leoniec Ostatnia zmiana: środa, 9. Maj 2018 - 15:16; osoba wprowadzająca: Adrian Leoniec