Usuwanie certyfikatów

Usuwanie certyfikatów z Windows XP

Aby usunąć zainstalowane certyfikaty UG w systemach Windows (XP, Vista):

 1. uruchamiamy Panel Sterowania (menu Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania) i otwieramy w nim Opcje internetowe.
 2. W zakładce Zawartość wybieramy Certyfikaty.

  Odinstalowywanie certyfikatów w Windows XP. Krok 1. Otwieranie listy certyfikatów.
   
 3. Usuwamy certyfikat prywatny. W tym celu w zakładce Osobisty odnajdujemy nasz certyfikat i wybieramy opcję Usuń. 

  Odinstalowywanie certyfikatów w Windows XP. Krok 2. Wybór certyfikatu prywatnego z listy.

  System może wyświetlić monit z ostrzeżeniem i prośbą o potwierdzenie chęcią usunięcia certyfikatu. Zgadzamy się, wybierając Tak.

  Odinstalowywanie certyfikatów w Windows XP. Krok 3. Monit przy usuwaniu certyfikatu prywatnego.
   
 4. Certyfikat prywatny zostanie w tym momencie usunięty z sytemu.
   
 5. Następnie usuwamy certyfikat główny UG. Znajduje się on w zakładce Zaufane główne urzędy certyfikacji. Odnajdujemy pozycję "Centrum Certyfikacyjne WiFi na UG" i zaznaczamy ją. 

  Odinstalowywanie certyfikatów w Windows XP. Krok 4. 1. Wybór starego certyfikatu głównego UG.

  Należy upewnić się, że usuwamy właściwy certyfikat: po dwukrotnym kliknięciu w wybrany certyfikat w nowootwartym okienku w zakładce Ścieżka certyfikacji powinien znajdować się napis "Centrum Certyfikacyjne WiFi na UG", a w zakładce Szczegóły pozostałe szczegóły dotyczące certyfikatu:

  Odinstalowywanie certyfikatów w Windows XP. Krok 4. 2. Upewniamy się, że to właściwy certyfikat.

  Jeśli to ten certyfikat, klikamy "OK" i po powrocie do poprzedniego okienka klikamy Usuń. 

  Odinstalowywanie certyfikatów w Windows XP. Krok 4. 3. Usuwanie certyfikatu.

  System wyświetli ostrzeżenie "Usunięcie certyfikatów głównych systemu może spowodować, że niektóre składniki systemu Windows nie będą działać właściwie. jeśli zostanie zainstalowana funkcja aktualizacji certyfikatów głównych, wszystkie usunięte certyfikaty główne innych firm zostaną automatycznie przywrócone, ale nie stanie się tak z certyfikatami głównymi systemu. Czy chcesz usunąć wybrane certyfikaty?". Zgadzamy się klikając Tak.
  Kolejne ostrzeżenie systemu to ostateczne upewnienie się przed usunięciem certyfikatu, czy na pewno usuwamy właściwy certyfikat. Po kliknięciu Tak certyfikat zostanie ostatecznie usunięty z systemu.

  Odinstalowywanie certyfikatów w Windows XP. Krok 4. 5. Monit ze szczegółami certyfikatu.
   
 6. Certyfikat główny UG zostanie w tym momencie usunięty z sytemu.

  Po wykonaniu tych czynności oba certyfikaty zostaną usunięte i można teraz przystąpić do instalacji nowych certyfikatów.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Październik 2015 - 16:00; osoba wprowadzająca: Adrian Leoniec Ostatnia zmiana: środa, 9. Maj 2018 - 14:23; osoba wprowadzająca: Adrian Leoniec