Kursy i szkolenia prowadzone przez Wydziały

Wydział Ekonomiczny:

 

Wydział Filologiczny:

 

Wydział Historyczny

Kursy dokształcające:

 

Wydział Nauk Społecznych:

 

Kursy online w zakresie edukacji: holistycznej, relacyjnej i inkluzyjnej (projekt THRIECE)

 

Kursy dokształcające:

Podanie o przyjęcie na kurs Psychologia pracy - diagnistyka i orzecznictwo

  1. Część I

  2. Część II

Szkolenia:

            podanie o przyjęcie na szkolenie MMPI-2 w diagnostyce psychologii prac

            podanie o przyjęcie na szkolenie "Metody i narzędzia w psychologii pracy"

 

Wydział Oceanografii i Geografii:

  • Warsztaty Oceanograficzne - biotopy bentosowe strefy przybrzeżnej i głębokowodnej Morza Bałtyckiego

  • Ichtiologia morza (kurs, 11 - 25 sierpnia 2019 r., Stacja Morska im Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morksa 2, 84-150 Hel, tel. 58 675 08 36)

 

Wydział Prawa i Administracji:

 

Wydział Zarządzania:

Kursy dokształcające:

Szkolenia:

  • szkolenie informatyczne ECDL

  • szkolenie informatyczne CISCO