Badania lekarskie

 
Kandydatom zainteresowanym podjęciem studiów na Uniwersytecie Gdańskim, udostępniamy na niniejszej stronie informacje dotyczące możliwości występowania czynników szkodliwych na poszczególnych kierunkach
 
  • Kandydat przyjęty na dany kierunek studiów (z czynnikami szkodliwymi), otrzyma drogą elektroniczną skierowanie na bezpłatne badanie u lekarza medycyny pracy.
  • Skierowania będą dostępne w systemie IRK po zakończeniu rekrutacji na danym kierunku.
  • Osoba przyjęta na kierunek, która nie uzyska zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia na kierunku z możliwymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, nie będzie mogła rozpocząć studiów na danym kierunku.
  • Zaświadczenie należy przedłożyć na początku roku akademickiego we właściwym dziekanacie wydziału, który prowadzi dany kierunek studiów.

*Bezpłatne badanie - na podstawie skierowania z UG - będzie można wykonać wyłącznie w placówce wyznaczonej przez Uczelnię.

Wykaz możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia na kierunkach studiów na UG
View changelog

Data publikacji: środa, 12. Grudzień 2018 - 10:37; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chwazik Ostatnia zmiana: środa, 22. Marzec 2023 - 07:39; osoba wprowadzająca: Anna Ziomkowska