Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością UG

Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością chcące studiować na Uniwersytecie Gdańskim do kontaktu z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością. Posiadamy bogatą ofertę wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w kryzysie zdrowia psychicznego. Zgłoś się do nas! Jesteśmy po to, by pomóc i wesprzeć proces studiowania.

 

Zadania BON (Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością):

 • Wspieranie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, z niepełnosprawnościami, specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, a także osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego
 • Wspieranie, poradnictwo dla kandydatów na studia z niepełnosprawnościami i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Pomaganie w efektywnym wykorzystaniu czasu studiowania.
 • Dbanie o zapewnienie nauki i rozwoju osobistego w przyjaznym środowisku akademickim.
 • Udzielanie porad związanych z trybem studiów, jak również pozyskiwaniem stypendiów i innych form wsparcia.
 • Wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów każdego studenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych, kandydata na studia z niepełnosprawnością lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z zachowaniem dyskrecji i anonimowości.

 

Formy udzielanego wsparcia dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Gdańskim:

 • Wsparcie ze strony Konsultanta Dydaktycznego (wspiera on studentów w procesie kształcenia).
 • Adaptacja Procesu Kształcenia.
 • Skanowanie/ Digitalizacja/ Adaptacja materiałów dydaktycznych na potrzeby studentów z dysfunkcją wzroku lub innymi niepełnosprawnościami w uzasadnionych przypadkach.
 • Udzielanie dostępu do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej dla studentów, doktorantów z niepełnosprawnością wzroku.
 • Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania specjalistycznego.
 • Wyposażenie w system FM dla studentów z dysfunkcją słuchu.
 • Udostępnianie wózków elektrycznych dla studentów z niepełnosprawnością ruchu w obrębie UG.
 • Wsparcie ze strony Asystenta Dydaktycznego podczas zajęć i pracy indywidualnej.
 • Indywidualny lektorat językowy dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania specjalistycznego.
 • Wsparcie ze strony Asystenta Bibliotecznego w Bibliotece Głównej UG (BUG).
 • Wsparcie ze strony Asystenta Informatycznego w Bibliotece Głównej UG (BUG).
 • Zapewnianie transportu na zajęcia dla studentów, doktorantów z niepełnosprawnością ruchu.
 • Zajęcia z orientacji przestrzennej w zakresie przemieszczania się po kampusie.
 • Wsparcie psychologiczne.
 • Indywidualny plan studiów.
 • Zajęcia sportowo-rehabilitacyjne oraz Sekcja Sportowa Osób z Niepełnosprawnością realizowane przez Studium WFFiS.
 • Dodatkowe przywileje w zakresie korzystania z Bibliotek UG (tj. wydłużony czas wypożyczania księgozbioru, zwiększenie liczby możliwych do wypożyczenia książek).

 

Szczegółowe informacje dotyczące usług oferowanych przez BON dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością znajdują się na stronie: bariery.ug.edu.pl

 

Dofinansowanie do opłat za czesne, kosztów kształcenia i wiele więcej z Programu „Aktywny Samorząd”
Jeżeli jesteś osobą z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności możesz starać się o dofinansowanie opłaty za studia, do kosztów kształcenia. Dodatkowo w ramach Modułu I możesz ubiegać się także o wsparcie w zakupie sprzętu czy dofinansowaniu żłobka/przedszkola Twojego dziecka. Dofinansowanie możliwe jest w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Więcej informacji znajdziesz na stronie.
 

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 1A, pok. 118

tel.: (58) 523-24-39
(58) 523-25-10

e-mail:

justyna.rogowska@ug.edu.pl

strona www

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Kwiecień 2021 - 12:03; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska Ostatnia zmiana: czwartek, 19. Październik 2023 - 12:00; osoba wprowadzająca: Aneta Czepułkowska