Harmonogram ABO UG - edycja 2023

Data

Zdarzenie

03 IV 2023

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków projektowych, zgłaszanych drogą elektroniczną przez pracowników (kategoria: projekty pracownicze) oraz studentów i doktorantów UG (kategoria: projekty studenckie) w ramach konkursu ABO UG 2023

30 IV 2023

Zakończenie przyjmowania wniosków projektowych w ramach konkursu ABO UG 2023

04 V - 30 IX 2023

Weryfikacja zgłoszonych projektów w kategorii projektów pracowniczych i studenckich

13 X 2023

Opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania przez komisję konkursową w obu kategoriach
na stronie internetowej abo.ug.edu.pl oraz w portalach pracownika i studenta

23 X 2023

Rozpoczęcie głosowania na projekty ABO UG w obu kategoriach

30 X 2023

Zakończenie głosowania na projekty ABO UG w obu kategoriach

do 15 XI 2023

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów wskazanych do realizacji w obu kategoriach
(zadania zostaną ujęte w planie rzeczowo-finansowym uczelni na kolejny rok w celu ich zrealizowania)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Marzec 2023 - 13:23; osoba wprowadzająca: Piotr Szpajer Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Listopad 2023 - 08:23; osoba wprowadzająca: Piotr Szpajer