Uczelniana Komisja Socjalno- Mieszkaniowa

Stałe widok ludzi biznesu w spotkaniu – zdjęcie

 

W skład UKSM, wchodzi 18 osób – w tym:

  • 11 przedstawicieli wydziałów – wskazanych przez dziekanów;
  • 3 przedstawicieli jednostek ogólnouniwersyteckich – wskazanych przez dyrektorów;
  • 2 przedstawicieli związków zawodowych, 1 przedstawiciel emerytów i rencistów oraz 1 przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami – wskazanych przez związki zawodowe.

 

Posiedzenia UKSM odbywają się raz w miesiącu z wyłączeniem okresu wakacyjnego. 

UKSM zajmuje się:

  • opiniowaniem planu rzeczowo-finansowego Funduszu, w tym zasad przyznawania świadczeń i rozdziałem środków Funduszu na poszczególne cele socjalne;
  • opiniowaniem wniosków osób uprawnionych, o których mowa w § 6 Regulaminu ZFŚS, w sprawach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych we wszystkich formach, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.

Członkowie UKSM zobowiązani są do zachowania w poufności przekazywanych przez wnioskodawców danych oraz kierowania się zasadami bezstronności, równości, sprawiedliwej oceny oraz gospodarności środkami.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 3. Kwiecień 2023 - 10:25; osoba wprowadzająca: Julia Gaca Ostatnia zmiana: poniedziałek, 9. Październik 2023 - 15:57; osoba wprowadzająca: Julia Gaca