Portal Edukacyjny Uniwersytetu Gdańskiego - opis

Portal Edukacyjny Uniwersytetu Gdańskiego oparty jest na systemie Moodle – najpopularniejszym, otwartym systemem LMS do nauczania zdalnego (LMS – Learning Management System). Dodatkowo, Portal Edukacyjny jest połączony z innymi systemami na UG za pomocą autorskiej nakładki, która umożliwia realizację dodatkowych funkcji.

Razem stanowią optymalne narzędzie do zakładania i prowadzenia kursów e-learningowych na Uniwersytecie Gdańskim.

Czym jest kurs e-learningowy?

Kurs e-learningowy to odpowiednik zajęć prowadzonych stacjonarnie na uczelni. Składa się z treści i materiałów dydaktycznych oraz elementów sprawdzających wiedzę studentów, np. testów czy zadań. Kurs może również posłużyć tylko do przeprowadzenia egzaminu.

Jakie treści można umieszczać w kursie?
W kursie e-learningowym można umieszczać zarówno tekst wykładu (np. za pomocą stron otwieranych w nowych oknach lub bezpośrednio w samym kursie), jak i wcześniej utworzone pliki z materiałami, np. pliki tekstowe, jak .doc, .pdf, prezentacje Power Point czy pliki arkusza Excel. Za pomocą linków do serwisów zewnętrznych, np. YouTube można umieszczać materiały multimedialne.

Aktywności w kursie:

to wszelkie metody sprawdzania wiedzy studentów. Testy jedno- i wielokrotnego wyboru mogą być wykorzystywane zarówno do wejściówek, kolokwiów, jak i egzaminów końcowych. Możliwe jest zastosowanie losowania pytań z puli, generowanie losowego zestawu pytań jak i odpowiedzi w każdym pytaniu, ograniczenia czasowe (względem daty lub samego trwania testu), ograniczenia dla grupy uczestników kursu (np. dla grupy salowej), zastosowanie różnych typu pytań (np. dopasowanie, uzupełnianie luk, esej, matematyczne itd.), wybór liczby pytań na stronie i wiele innych. Każdy nauczyciel może dopasować test do swoich preferencji.

Dodatkowo jako formy sprawdzania wiedzy, mogą służyć zadania (studenci przesyłają odpowiedzi w postaci plików bezpośrednio do kursu), warsztaty, czat, forum i inne.

Oceny w kursie:

są widoczne w każdej aktywności jak i w zestawieniu ogólnym dla całego kursu. Dodatkowo nauczyciel ma dostęp do szczegółowych raportów na temat aktywności studenta w kursie.

Zapisy na kurs.

Możliwe są trzy metody zapisywania studentów do kursu:

  • zapisy poprzez grupy salowe: za pomocą nakładki PE grupy salowe przypisane do nauczyciela są pobierane z Panelu Nauczyciela i zapisywane do kursu
  • zapisy na hasło dostępu do kursu
  • zapisy ręczne pojedynczych studentów

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 4. Październik 2020 - 21:30; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski Ostatnia zmiana: niedziela, 4. Październik 2020 - 21:30; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski