Uprawnienia do zakładania i prowadzenia kursów e-learningowych na Portalu Edukacyjnym

Każdy nauczyciel, który chce korzystać z systemu e-learningowego Uniwersytetu Gdańskiego, musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na Portalu Edukacyjnym.

W przypadku braku ważnego upoważnienia, należy:

1. zalogować się na stronie Portalu Edukacyjnego (https://pe.ug.edu.pl/) i przejść szkolenie z ochrony danych osobowych o nazwie: „Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych”. Link do szkolenia będzie widoczny po zalogowaniu, na stronie głównej PE, w sekcji „Moje kursy”.

1

Po zapoznaniu się z materiałami w kursie, należy potwierdzić odbycie kursu klikając na link w sekcji „Oświadczenie”. Przy prawidłowym potwierdzeniu będzie widoczny komunikat: „Potwierdzenie. Dziękujemy za potwierdzenie udziału w szkoleniu!”

 

Uwaga!

W przypadku pojawienia się komunikatu informującego o braku uprawnień – należy zalogować się ponownie do Portalu Edukacyjnego i jeszcze raz otworzyć kurs, a następnie potwierdzić poprzez kliknięcie linku na końcu kursu.

 

2. Złożyć wniosek w Portalu Pracownika https://pp.ug.edu.pl/ za pomocą zakładki „Wnioski ODO”:

2

Po kliknięciu przycisku „Generuj wniosek” należy wypełnić formularz, zaznaczając odpowiednie kategorie osób, których dane mają być przetwarzane:

3

Po złożeniu wniosku należy poczekać na zaakceptowanie go. Status dokumentu będzie widoczny w systemie wniosków.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 4. Październik 2020 - 22:17; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski Ostatnia zmiana: niedziela, 4. Październik 2020 - 22:19; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski