Tworzenie bazy pytań w kursie

Pytania można utworzyć bezpośrednio w teście albo w bazie pytań w kursie – ta druga opcja jest bardziej uniwersalna, ponieważ pozwala na wielokrotne wykorzystywanie pytań w całym kursie albo w kursie innego nauczyciela.

Aby dodać pytania do bazy pytań w kursie należy kliknąć ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu strony (menu akcji), a następnie wybrać „Więcej”:

1

 

Następnie należy wybrać „Baza pytań” lub „pytania”:

2

 

W kolejnym kroku klikamy „Utwórz nowe pytanie”:

3

 

Wyświetli się okno z dostępnymi rodzajami pytań:

4

 

Dodawanie pytania zostanie pokazane na przykładzie najbardziej powszechnego pytania „Wybór wielokrotny” (za jego pomocą można również dodać pytanie jednokrotnego wyboru). Należy przejść na koniec okienka i wybrać „wybór wielokrotny”:

5

 

Pojawi się formularz dodawania nowego pytania. Należy wpisać nazwę pytania:

6

 

Podczas dodawania pytania osobno wpisujemy treść pytania i osobno odpowiedzi. Domyślna punktacja to „1” – możemy ją oczywiście zmienić.

7

Ważny jest wybór „tylko jedna odpowiedź” lub „więcej niż jedna odpowiedź”.

Zaznaczenie opcji „Wymieszaj odpowiedzi” również jest bardzo przydatne – poszczególni studenci będą widzieli odpowiedzi dla danego pytania w różnej kolejności.

 

Każdą odpowiedź należy wpisać osobno: wybór 1, wybór 2, itd. (jeśli zabraknie pól, można dodać dodatkowe pola odpowiedzi klikając „pola na 3 więcej odpowiedzi”). W poniższym przykładzie dla odpowiedzi błędnej („Afryce”) ustawiamy ocenę „żaden”, natomiast dla prawidłowej („Europie”) 100%.

8

 

W sekcji „Złożona informacja zwrotna” można dodać np. komentarz lub podpowiedź – ale nie jest to konieczne.

 

W polu „kara dla każdej błędnej próby” należy ustawić 0% - inaczej system naliczy karę za każde błędne podejście.

9

 

Na samym końcu należy zatwierdzić pytanie klikając „Zapisz zmiany”.

Na liście pytań pojawi się nowe pytanie:

10

Jeśli chcemy edytować to pytanie, należy kliknąć modyfikuj, a następnie „Edytuj pytanie”

 

11

Bardzo przydatną opcją jest również „Duplikuj”: pozwala na skopiowanie całego pytania, włącznie z ustawieniami. Można wówczas zmienić tylko treść i odpowiedzi, a całe ustawienia (np. punktacja, mieszanie odpowiedzi) zostaną zachowane.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 4. Październik 2020 - 22:23; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski Ostatnia zmiana: niedziela, 4. Październik 2020 - 22:27; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski