fbpx MOST | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

MOST

Program MOST

MOSTMOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Film informacyjny o Programie MOST

 
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.
O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach pierwszego stopnia stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach drugiego stopnia stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich;
– doktorant szkoły doktorskiej może uczestniczyć w Programie MOST po przedstawieniu dyrektorowi macierzystej szkoły doktorskiej indywidualnego planu badawczego oraz po uzyskaniu akceptacji dla tego planu.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki),
–  od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).
W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.
 
UWAGA:
 
W następstwie sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 zostanie przeprowadzona w dniach 02 - 15 września 2020 r.
 

MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.
 
Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie www Programu MOST.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Izabela Charun
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 września 2020 roku, 13:14