Oferta w semestrze letnim 2017/2018 | Serwis główny UG

Wykłady ogólnouczelniane w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed 

Biotechnologia XXI wieku - osiągnięcia, szanse, wyzwania, koordynator dr hab. Sylwia Jafra, prof. nadzw.

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

sala 042B, ul. Abrahama 58, Gdańsk

 

Wydział Biologii             

Ochrona przyrody i środowiska, dr hab. Piotr Rutkowski

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

sala C105, ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk

 

Tajemnice mózgu, dr Wojciech Glac

poniedziałek, godz. 17.00 - 18.30 

sala C105, ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk

 

Wydział Chemii               

Chemia i fizykochemia substancji niebezpiecznych, prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz 

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

Audytorium D1, ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk

 

Podstawy immunologii, prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

poniedziałek, godz. 17.00 - 18.30 

Audytorium D1, ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk

 

Wydział Ekonomiczny  

Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnej gospodarce, dr hab. Henryk Woźniak, prof. nadzw.

poniedziałek, godz. 17.00 - 18.30 

Aula A, ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot

 

Ekonomika innowacji, prof. dr hab. Jan Burnewicz

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

Aula D, ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot

 

Konkurencyjność międzynarodowa, dr hab. Joanna Bednarz, prof. nadzw.

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

Aula B, ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot

 

Lobbing międzynarodowy, dr Grzegorz Szczodrowski

poniedziałek, godz. 17.00 - 18.30 

Aula B, ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot

 

Wydział Filologiczny     

Prawda, fikcja i wirtualna rzeczywistość, dr Miłosz Wojtyna

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

023, ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk, budynek Neofilologii

 

Teksty w mieście - humanistyczne studia miejskie, dr Katarzyna Szalewska

poniedziałek, godz. 17.00 - 18.30 

1.45, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk, budynek Filologii

 

Szekspirowski żart erotyczny, prof. dr hab. Jerzy Limon

poniedziałek, godz. 17.00 - 18.30 

021, ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk, budynek Neofilologii

 

Wprowadzenie do Bizancjum, dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. nadzw.

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

022, ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk, budynek Neofilologii

 

Wydział Historyczny     

Historia opozycji politycznej w PRL, dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ

poniedziałek, godz. 17.00 - 18.30 

2.61, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk

 

Indianie Ameryki Południowej: historia, kultura, wierzenia, dr Tarzycjusz Buliński, dr Mariusz Kairski

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

2.61, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk

 

Średniowieczna symbolika ikonograficzna, dr Tomasz Maćkowski

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

1.46, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki          

Astronomia, dr hab. Piotr Gnaciński, prof. nadzw.

poniedziałek, godz. 17.00 - 18.30 

Aula nr 1, ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk

 

Wydział Nauk Społecznych        

Celebryci, regularsi i outsiderzy blogosfery, dr Michalina Rutka

poniedziałek, godz. 17.00 - 18.30 

aula S203, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk

 

Kim są Polacy? Przyczynek do rozumienia społeczeństwa polskiego, koordynator dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. nadzw.

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

aula S207, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk

 

Mediacje jako narzędzie komunikacji, dr Grzegorz Kapuściński

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

Sala C213-C214, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
 

Podstawowe wiadomości o islamie, dr Wojciech Grabowski

poniedziałek, godz. 17.00-18.30

aula S208, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk

 

Pokojowa rewolucja Solidarności, dr Konrad Knoch 

poniedziałek, godz. 17.00 - 18.30 

aula S207, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk

 

Problemy społeczne o globalnym zasięgu – jak sobie z nimi radzić?, koordynator dr Piotr Pawliszak

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

aula S203, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk

 

Problemy współczesnej Afryki, dr Margot Stańczyk-Minkiewicz

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

Sala D-205, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk

 

Społeczeństwo kontra problemy społeczne. O pomaganiu w teorii i praktyce, dr Marcin Boryczko

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

Aula S211, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk

 

Trening mentalny w sporcie, dr Dagmara Budnik-Przybylska

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

sala S204, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk

 

Zachęta do filozofii, dr Iwona Krupecka

wtorek, godz. 8.00 - 9.30

sala S312, ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk

 

Wydział Prawa i Administracji 

Podstawy prawa karnego, dr Paweł Petasz

poniedziałek, godz. 17.00 - 18.30 

aula im. prof. dr hab. Mariana Cieślaka, parter budynku, ul. Jana Bażyńskiego 6, Gdańsk

 

Wydział Zarządzania    

Rynki finansowe, koordynator prof. dr hab. Ryszard Wierzba

poniedziałek, godz. 17.00 - 18.30 

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne UG, ul. Piaskowa 9, Sopot, sala C-20

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 marca 2018 roku, 14:00