Wykłady ogólnouczelniane

Wykłady ogólnouczelniane realizowane są w wymiarze 30 h, można za nie uzyskać 2 punkty ECTS i kończą się one uzyskaniem zaliczenia z oceną.

W roku akademickim 2023/2024, wykłady ogólnouczelniane będą ofertą wykładów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Studenci obu uczelni będą mieli możliwość zapisu na wykłady oferowane przez uczelnię macierzystą i zewnętrzną. 

Wykłady ogólnouczelniane, które będą ofertą wspólną dla naszych studentów i studentów PG będą odbywały się w poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30 w formie zdalnej. 

Wykłady oferowane tylko dla naszych studentów: odbywające się w poniedziałek (17.00 - 18.30) oraz we wtorek (8.00 - 9.30), będą się odbywały stacjonarnie.

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane prowadzone są w sposób elektroniczny poprzez Portal Studenta (dotyczy to zarówno oferty UG jak i PG). 

Zapisy są dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze.

Studenci wybierający wykład ogólnouczelniany spośród oferty wykładów UG wybierają wykład oferowany przez inny Wydział niż Wydział macierzysty studenta.

Zapisy na wykłady będą się odbywały tylko w jednym terminie:

    - od 11 września 2023 r. od godz. 10.00 do 15 września 2023 r. do godz. 23.00 dla wykładów oferowanych w semestrze zimowym

Każdy student wybiera jeden wykład, który będzie realizował albo w poniedziałek, albo we wtorek.

Studenci, którzy nie wezmą udziału w zapisach zostaną zapisani administracyjnie na wykład, na którym będzie wolne miejsce. 

Studenci, studiujący równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane.

Studenci, którzy:

 1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadowalających wyników w nauce,

 2) korzystają z długu punktowego ECTS z wykładu ogólnouczelnianego,

 3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych,

w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany, powinni przesłać do Biura Kształcenia na adres e-mail: lidia.muszynska@ug.edu.pl wypełniony wniosek o zapisanie na wykład ogólnouczelniany.

Studenci, którzy realizują wykład wynikający z programu studiów zapisują się przez Portal Studenta, nie wysyłają wniosku. 

Informujemy, że powtarzając wykład ogólnouczelniany nie zawsze jest możliwość powtórzenia dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często należy wybrać nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Czerwiec 2015 - 14:45; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: piątek, 8. Wrzesień 2023 - 20:21; osoba wprowadzająca: Lidia Muszyńska