Wykłady ogólnouczelniane

Wykłady ogólnouczelniane realizowane są w wymiarze 30 h, można za nie uzyskać 2 punkty ECTS i kończą się one uzyskaniem zaliczenia z oceną.

Pilotażowo w roku akademickim 2022/2023, wykłady ogólnouczelniane będą ofertą wykładów zarówno Uniwersytetu Gdańskiego jak i Politechniki Gdańskiej Studenci obu uczelni będą więc mieli możliwość zapisu na wykłady oferowane przez uczelnię macierzystą i zewnętrzną. 

Wykłady ogólnouczelniane, które będą ofertą wspólną dla naszych studentów i studentów PG będą odbywały się w poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30 w formie zdalnej.

Wykłady poniedziałkowe oferowane tylko dla naszych studentów (oferta Wydziału Biologii i Wydziału Chemii) będą odbywały się w tych samych godzinach 17.00 - 18.30 w formie stacjonarnej.

Wykłady wtorkowe, które odbywają się w godz. 8.00 - 9.30, będą ofertą skierowaną tylko do studentów UG i będą się odbywały stacjonarnie.

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane prowadzone są w sposób elektroniczny poprzez Portal Studenta (dotyczy to zarówno oferty UG jak i PG). 

Zapisy są dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze.

Studenci wybierający wykład ogólnouczelniany spośród oferty wykładów UG wybierają wykład oferowany przez inny Wydział niż Wydział macierzysty studenta.

 

Zapisy na wykłady będą się odbywały tylko w jednym terminie, nie będzie, jak do tej pory, dwóch tur zapisów.

Zapisy odbędą się w dniach:

    - od 12 do 16 września 2022 r., dla wykładów oferowanych w semestrze zimowym,

    - od 31 stycznia do 5 lutego 2023 r., dla wykładów realizowanych w semestrze letnim.

Studenci, którzy nie wezmą udziału w zapisach zostaną zapisani administracyjnie na wykład, na którym będzie wolne miejsce. 

Wybór wykładu powinien być przemyślany, nie ma bowiem możliwości zmiany wykładu lub wypisania się z wykładu po już dokonanym wyborze.

Studenci, studiujący równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane.

Studenci, którzy:

 1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadowalających wyników w nauce,

 2) korzystają z długu punktowego ECTS z wykładu ogólnouczelnianego,

 3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych,

w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany, powinni przesłać do Biura Kształcenia na adres e-mail: lidia.muszynska@ug.edu.pl wypełniony wniosek o zapisanie na wykład ogólnouczelniany.

Studenci, którzy realizują wykład wynikający z programu studiów zapisują się przez Portal Studenta, nie wysyłają wniosku. 

Informujemy, że powtarzając wykład ogólnouczelniany nie zawsze jest możliwość powtórzenia dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często należy wybrać nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych.

INSTRUKCJE (jak postępować po zakończonych zapisach):

- dla studentów i nauczycieli Uniwersytetu Gdańskiego

- dla studentów i nauczycieli Politechniki Gdańskiej

- instrukcja logowania do Portalu Edukacyjnego i aplikacji Teams