Wykłady ogólnouczelniane

Lista uruchomionych wykładów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 2023/2024 - terminarz, miejsce i forma

 

Wykłady ogólnouczelniane realizowane są w wymiarze 30 h, można za nie uzyskać 2 punkty ECTS i kończą się one uzyskaniem zaliczenia z oceną.

W roku akademickim 2023/2024, wykłady ogólnouczelniane będą ofertą wykładów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Studenci obu uczelni będą mieli możliwość zapisu na wykłady oferowane przez uczelnię macierzystą i zewnętrzną. 

Wykłady ogólnouczelniane, które będą ofertą wspólną dla naszych studentów i studentów PG będą odbywały się w poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30 w formie zdalnej. 

Wykłady oferowane tylko dla naszych studentów będą się odbywały stacjonarnie w poniedziałek (17.00 - 18.30) oraz we wtorek (8.00 - 9.30).

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane prowadzone są w sposób elektroniczny przy użyciu systemu eUczelnia po zalogowaniu się na stronie: zapisy.euczelnia.ug.edu.pl

Instrukcja zapisów na wykład ogólnouczelniany

 

Zapisy są dostępne dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze.

Terminarz zapisów:

   - data publikacji zapisów: 05.02.2024 r., godz. 8.00

   - data rozpoczęcia zapisów: 06.02.2024 r., godz. 10.00

   - data zakończenia zapisów: 09.02.2024 r., godz. 23.59

   - wyniki zapisów pojawią się na stronie zapisy.euczelnia.ug.edu.pl, po ich rozliczeniu, w poniedziałek 12.02.2024 r. do godz. 15.00

 

Każdy student wybiera jeden wykład, który będzie realizował albo w poniedziałek, albo we wtorek.

Studenci, którzy nie wezmą udziału w zapisach zostaną zapisani na wykład, na którym będzie wolne miejsce. 

Studenci, studiujący równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane.

Studenci, którzy:

1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadowalających wyników w nauce,

2) korzystają z długu punktowego ECTS z wykładu ogólnouczelnianego,

3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych,

w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany, powinni przesłać do Biura Kształcenia na adres e-mail: lidia.muszynska@ug.edu.pl wypełniony wniosek o zapisanie na wykład ogólnouczelniany.

Studenci, którzy realizują wykład wynikający z programu studiów zapisują się w systemie eUczelnia i nie wysyłają wniosku. 

Student powtarzający wykład ogólnouczelniany nie zawsze ma możliwość realizowania dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często wybiera nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Czerwiec 2015 - 14:45; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. luty 2024 - 14:53; osoba wprowadzająca: Lidia Muszyńska