Elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

W celu wystawienia legitymacji na Portalu Studenta należy:

1. wgrać zdjęcie;

2. zweryfikować poprawność wprowadzonych danych osobowych;

3. złożyć wniosek o wydanie ELS;

4. wpłacić 22 zł - na wskazany na Portalu Studenta numer konta.

 

mLegitymacja

mLegitymacja jest to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji studenckiej, mająca taka samą moc prawną co jej plastikowy odpowiednik (ELS) - tj. student pokazując ją na ekranie swojego urządzenia mobilnego może potwierdzić swój status studenta oraz skorzystać z wszelkich przysługujących ulg i zwolnień. 

mLegitymacja jest dodatkiem do tradycyjnego ELS, co oznacza, że student nadal ma obowiązek wyrobienia tradycyjnej legitymacji studenckiej.

Niezbędne do posiadania mLegitymacji na swoim telefonie jest zainstalowanie aplikacji mObywatel.

Najważniejsze informacje o mLegitymacji:

1. Uprawnionymi do złożenia wniosku o mLegitymację są osoby, które:

a) posiadają aktywny status studenta,

b) mają ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową),

c) posiadają numer PESEL;

d) mają wgrane zdjęcie w Portalu Studenta;

e) a dodatkowo ich dane osobowe nie zmieniły się od czasu wydania ELS.

2. Złożenie wniosku o mLegitymację, jest możliwe, gdy student odebrał ELS z dziekanatu (na Portalu Studenta status ELS oznaczony jest jako „odebrana”).

3. mLegitymację można aktywować poprzez kod QR* pobrany z Portalu Studenta. Aktywacja mLegitymacji będzie możliwa, gdy na Portalu Studenta, w miejscu składania wniosku, pojawi się opcja „Pobierz kod QR”.

4. mLegitymacja studencka jest ważna w okresie ważności ELS. Ważność ELS potwierdza się co semestr przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu.

5. mLegitymację przedłuża się co semestr. Wniosek o przedłużenie mLegitymacji zostanie wygenerowany automatycznie przez Portal Studenta pod warunkiem wcześniejszego przedłużenia ELS.

6. mLegitymacja unieważniania jest:

1) w przypadku utraty ważności elektronicznej legitymacji studenckiej;

2) w przypadku przeniesienia się studenta do innej uczelni;

3) na wniosek studenta, w szczególności w przypadku jej utraty na skutek uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

* kod QR jest ważny miesiąc od wygenerowania

W razie trudności prosimy o kontaktowanie się pod specjalny adres: mlegitymacja@ug.edu.pl

 

Legitymacja ISIC - międzynarodowa legitymacja studencka.

ISIC (International Student Identity Card) jest jedynym dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie. Przysługuje Studentom uczelni państwowych i prywatnych wszystkich rodzajów studiów (dziennych, wieczorowych, zaocznych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich) bez ograniczenia wieku. Wystawiana jest także uczniom szkół średnich i gimnazjów powyżej 12. roku życia. Upoważnia do korzystania ze zniżek oraz w zależności od wybranego wariantu - ubezpieczenia.

Wszystkie informacje o karcie ISIC można znaleźć na stronie internetowej International Student Identity Card.

 

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661);
  2. Zarządzenie Rektora UG nr 74/R/14 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej;
  3. Zarządzenie Kanclerza UG nr 8/K/12 w sprawie zmiany zarządzenia Kanclerza UG nr 4/K/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w UG;
  4. Zarządzenie Kanclerza UG nr 4/K/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w UG.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Październik 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 19. Kwiecień 2022 - 01:18; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kędziora