Prace dyplomowe

Plik opisu pracy dyplomowej

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG nr 26/R/13 z dnia 15 lutego 2013 r. do pracy dyplomowej w formie elektronicznej należy dołączyć plik opisu pracy w formacie XML.

Plik opisu pracy w formacie XML należy generować po zalogowaniu do Portalu Studenta (ps.ug.edu.pl)

Generowanie opisu pracy z Portalu Studenta jest wygodniejsze, gdyż informacje dot. kierunku i danych autora są wypełniane na podstawie danych znajdujących się w systemie dziekanatowym. Znajduje się tam także aktualna lista nauczycieli akademickich. Zachęcamy do korzystania!

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Marzec 18, 2014 - 12:36 by Małgorzata Kamińska Changed on środa, Kwiecień 18, 2018 - 10:38 by Małgorzata Kamińska

Praca dyplomowa w wersji elektronicznej

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG nr 26/R/13 z dnia 15 lutego 2013 r. pracę dyplomową w formie elektronicznej należy przekazać na płycie CD lub DVD wraz z drukowaną wersją pracy do właściwego dziekanatu, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Na płycie powinna znajdować się praca dyplomowa zapisana:

1) w formacie tekstowym w standardzie kodowania ISO-8859-2 lub Unicode (z polskimi czcionkami) oraz

2) w formacie PDF.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Marzec 18, 2014 - 12:28 by Małgorzata Kamińska Changed on środa, Kwiecień 18, 2018 - 10:39 by Małgorzata Kamińska