Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe

W ramach swojej działalności Studium Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje zajęcia z wychowania fizycznego w formie obligatoryjnej i fakultatywnej. Zajęcia obligatoryjne obejmują studentów I, II i III roku. Decyzję o zakresie obligatoryjności zajęć wychowania fizycznego podejmują Rady Wydziałów.

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Marzec 18, 2014 - 11:35 by Julita Dunder-Kuczyńska Changed on wtorek, Marzec 18, 2014 - 11:35 by Julita Dunder-Kuczyńska