Oferta wykładów - semestr letni 2023/2024

.

Lista uruchomionych wykładów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 2023/2024 - terminarz, miejsce i forma

 

Oferta wykładów na semestr letni 2023/2024

 

Sylabusy przedmiotów - oferta Uniwersytetu Gdańskiego:

  Biotechnologia XXI wieku - osiągnięcia, szanse, wyzwania

  Biotechnology of the 21st century - achievements, opportunities, challenges

  Podstawy kryminalistyki i prawa dowodowego

  Art Law 

  Zrównoważona niebieska gospodarka: prawo i praktyka

  Zbiorowe interesy zatrudnionych i ich reprezentacja

  Lobbing międzynarodowy

  Systemy podatkowe we współczesnym świecie

  Zaraządzanie mrką

  Czy Bałtyk jest najbardziej zanieczyszczonym morzem na świecie?

  Woda w mieście

  Zwykła niezwykła woda

  Aktualne problemy środowiska - przyczyny i konsekwencje

  Climate Change

  Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną wokół nas

  Wpływ działalności człowieka na ekostystemy morskie i oceaniczne ze szczególnym uwzględnieniem rejonów polarnych

  Ochrona przyrody i środowiska

  Tajemnice mózgu

  Public History – theory and practice (example of Poland and the USA)

  Rynki finansowe dla każdego

  Recepta na niepewne czasy w biznesie, czyli o ubezpieczeniach

  Sustainable society and city 

  Partycypacja publiczna w Polsce

  Dezintegracja w stosunkach międzynarodowych. Skutki polityczne i gospodarcze

  Podstawowe wiadomości o islamie

  Estetyczne aspekty sportu

  Music Matters

  Architektura szczęścia

  Why wellbeing matters?

  Propagandowe schematy komunikowania ponadczasowym zagrożeniem dla demokracji  

  Świat w kryzysie klimatycznym: koniec dobrobytu czy zmiana w kierunku jakości życia?

  Problemy społeczne o globalnym zasięgu – jak sobie z nimi radzić?

  Astronomia

  Żywienie w sporcie

  Tlen jako pierwiastek życia 

  Czy na pewno jesteśmy ludźmi? Mikroby kontra Homo Sapiens 10:1!

  Odżywianie a rozwój chorób cywilizacyjnych

  Cukier: przyjaciel czy wróg?

  Dlaczego pranie to największe zmartwienie mamy? Jak język reklamy (i nie tylko) kreuje świat w różnych tekstach kultury?

  Sztuka i estetyka Azji Wschodniej

  Wybrane zagadnienia psycho- i socjolingwistyki

  Motywy wampiryczne w tekstach kultury

  Non-heteronormative, non-binary, queer:literature and culture LGBTQIA from Shakespeare to Alison Bechde

  Wstęp do słowianoznawstwa

  Rdzenne kultury świata - tradycje i współczesność

  Akademia Polskiego Filmu

  Akademia Filmu Dokumentalnego

 

Sylabusy przedmiotów - oferta Politechniki Gdańskiej

  Społeczna rola żywności i żywienia

  Fakty i mity o produktach kosmetycznych

  Zmiany klimatyczne i ich skutki środowiskowe

  Technologie społeczeństwa informacyjnego

  Historia i teoria muzyki

  Social Aspects of Modern Technology

  Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja i redagowanie technicznych prac pisemnych

  Morski transport pasażerski

  Cywilizacja a środowisko

  Historia i zabytki techniki

  Autoprezentacja, poznanie i zarządzanie talentami oraz umiejętnościami zawodowymi

  Sztuka przetrwania

  Are you a Strategic Thinker? Strategic Management and Innovation in a nutshell

  Mity i magia w nauce, czyli skąd się biorą teorie spiskowe i pseudonaukowe

  Prowadzenie działalności gospodarczej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 30. Styczeń 2024 - 09:25; osoba wprowadzająca: Lidia Muszyńska Ostatnia zmiana: piątek, 16. luty 2024 - 11:21; osoba wprowadzająca: Lidia Muszyńska