fbpx UG w liczbach | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

UG w liczbach | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Uniwersytet Gdański w liczbach 2019

wrzesień 2019

 • 11 wydziałów

 • Centrum Języków Obcych

 • Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

 • 87 kierunków studiów

 • 8 nowych kierunków od roku akademickiego 2019/2020
 • 277 specjalności

 • 23 085 studentów

 • 3 Szkoły Doktorskie

 • 97 doktorantów w Szkołach Doktorskich

 • 19 studiów doktoranckich

 • 1 266 uczestników studiów doktoranckich

 • 102 studiów podyplomowych

 • 1 625 słuchaczy studiów podyplomowych

 • 577 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych z zagranicy
 • 1 767 pracowników naukowo-dydaktycznych

 • 1 661 813 woluminów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
 • 460 460 tytułów książek dostępnych elektronicznie

 • 133 842 tytuły czasopism dostępnych elektronicznie

 • 73 739 dzieł dostępnych w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 • Biblioteka UG

 • 6 bibliotek specjalistycznych

 • 1 117 miejsc w czytelniach

 • 7 dni w tygodniu czynne są czytelnie biblioteczne

 • 8 domów studenckich

 • 1 574 miejsca w akademikach

 • 160 studenckich kół naukowych

 • 17 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych

 • 11 doktoranckich kół naukowych
 • 7 lektoratów języków obcych dla studentów

 • 1 700 stanowisk komputerowych dostępnych dla studentów, w tym 1 532 z dostępem do Internetu

 • 127 275 m2 – powierzchnia użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie w ramach Kampusu Oliwa

 • 175 274 m2 – powierzchna użytkowa wszystkich budynków uczelni pełniących funkcje dydaktyczno-naukową i administracyjną

 • 46 067 m2 – powierzchnia użytkowa inwestycji Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w ramach funduszy unijnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2017-2013 oraz 2014-2020

 • 10 nowych obiektów w ramach projektu budowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. 9 inwestycji zrealizowanych: budynek Wydziału Prawa i Administracji, budynek Biblioteki Głównej UG, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii, nowa siedziba Wydziału Chemii, nowa siedziba Wydziału Biologii, budynek Neofilologii, budynek administracji centralnej, budynek Instytutu Biotechnologii, rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o nowy budynek Instytutu Informatyki, 1 inwestycja planowana – budowa Centrum Sportowego UG.

   

  Oprac.: dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rogo
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 listopada 2019 roku, 9:53