UG w liczbach | Serwis główny UG

Uniwersytet Gdański w liczbach 2017

marzec 2017

 • 11 wydziałów

 • Studium Języków Obcych

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 • 75 kierunków studiów

 • 223 specjalności

 • 1 732 pracowników naukowo-dydaktycznych

 • 26 305 studentów

 • 20 studiów doktoranckich

 • 1 609 uczestników studiów doktoranckich

 • 109 studiów podyplomowych

 • 1 769 słuchaczy studiów podyplomowych

 • 1 613 000 woluminów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

 • 3 042 870 tytułów książek dostępnych elektronicznie

 • 62 585 tytułów czasopism dostępnych elektronicznie

 • 60 700 dzieł dostępnych w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 • Biblioteka UG

 • 6 bibliotek specjalistycznych

 • 1 125 miejsc w czytelniach

 • 7 dni w tygodniu czynne są czytelnie biblioteczne

 • 9 domów studenckich

 • 1 716 miejsc w akademikach

 • 161 studenckich wydziałowych kół naukowych

 • 16 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych

 • 9 doktoranckich kół naukowych
 • 7 lektoratów języków obcych dla studentów

 • 1 669 stanowisk komputerowych dostępnych dla studentów, w tym 1 655 z dostępem do Internetu

 • 127 275 m2 – powierzchnia użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie w ramach Kampusu Oliwa

 • 178 550 m2 – powierzchna użytkowa wszystkich budynków uczelni pełniących funkcje dydaktyczno-naukową i administracyjną

 • 46 067 m2 – powierzchnia inwestycji Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 • 10 nowych obiektów w ramach projektu budowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. 8 inwestycji zrealizowanych: budynek Wydziału Prawa i Administracji, budynek Biblioteki Głównej UG, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii, nowa siedziba Wydziału Chemii, nowa siedziba Wydziału Biologii, budynek Neofilologii, budynek administracji centralnej, budynek Instytutu Biotechnologii, 2 inwestycje planowane: rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, budowa Centrum Sportowego UG.

   

  Oprac.: dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rogo
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 września 2017 roku, 15:10