Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej

Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej

W ramach programu Erasmus+, kadra naukowo-dydaktyczna UG ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie  dwóch kategorii mobilności. Należą do nich:

 

  • mobilności w celu przeprowadzenia dowolnej formy zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej.  Uczelnią partnerską jest każda uczelnia, z którą dany wydział lub instytut UG ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUSA+ z uwzględnionym modułem Staff Mobility for Teaching („STA”). Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajduje się w załącznikach na stronie internetowej UG: Erasmus+ 2021-2027 | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl);

 

 
Każdy pracownik naukowo-dydaktyczny może ubiegać się o  dofinansowanie dwóch mobilności realizowanych w celach dydaktycznych i jednej mobilności w celach szkoleniowych w ramach jednego roku akademickiego. Ponadto jest możliwe wnioskowanie o  dofinansowania  dwóch dodatkowych wyjazdów dydaktycznych,  pod warunkiem realizowania  mobilności  w  dwóch różnych uczelniach partnerskich  projektu SEA-EU. 
 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. Sierpień 2021 - 08:27; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 8. Grudzień 2021 - 15:39; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz