Wyjazdy szkoleniowe pracowników

Wyjazdy kadry technicznej i administracyjnej

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy pracowników UG do instytucji zagranicznych (w tym przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych) w celu odbycia szkolenia, seminarium lub warsztatów doskonalących umiejętności i podwyższających kwalifikacje w określonej dziedzinie.

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem samodzielnie decyduje o miejscu realizacji szkolenia oraz ustala z instytucją przyjmującą jego termin i program.

Oferty szkoleń zagranicznych można znaleźć  poprzez wyszukiwarkę http://staffmobility.eu/staff-week-search .

Kursy językowe - w ramach podnoszenia kwalifikacji językowych możliwe jest uzyskanie dofinansowania kursów językowych realizowanych w krajach Unii Europejskiej.
Wnioski o dofinansowanie kursów językowych podlegają ocenie jakościowej, dokonywanej przez kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie kursu językowego, wraz z ‘Wnioskiem o dofinansowanie  wyjazdu” należy złożyć podanie zawierające tytuł i opis kursu,  informacje o poziomie  kursu oraz uzasadnieni przydatności danego rodzaju kursu w pracy zawodowej.  
Preferowane będzie dofinansowanie:
- kursów tematycznych, celowanych ( np. Languages for University Staff , English for Professional Communication, Academic Writing and Presentation Skills, English for the Educational Workplace itd.)
- kursów języka angielskiego na poziomie minimum B2
- kursów w językach innych niż angielski na poziomie minimum A2

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5 Październik 2021, 19:12 Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 Październik 2021, 12:56