Wyjazdy szkoleniowe pracowników

Wyjazdy szkoleniowe pracowników

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy pracowników UG do instytucji zagranicznych (w tym przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych) w celu odbycia szkolenia, seminarium lub warsztatów doskonalących umiejętności i podwyższających kwalifikacje w określonej dziedzinie.

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem samodzielnie decyduje o miejscu realizacji szkolenia oraz ustala z instytucją przyjmującą jego termin i program.

Dla pracowników administracyjno-technicznych istnieje możliwość uzyskania dofinansowania  dwóch mobilności szkoleniowych, natomiast dla pracowników naukowo dydaktycznych jednej mobilności szkoleniowej w roku akademickim. 

Oferty szkoleń zagranicznych można znaleźć  poprzez wyszukiwarkę http://staffmobility.eu/staff-week-search .

Jednym z rodzajów szkoleń są kursy językowe. W ramach podnoszenia kwalifikacji językowych możliwe jest uzyskanie dofinansowania kursów językowych realizowanych w krajach Unii Europejskiej.
Wnioski o dofinansowanie kursów językowych podlegają ocenie jakościowej, dokonywanej przez kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie kursu językowego, wraz z ‘Wnioskiem o dofinansowanie  wyjazdu” należy złożyć podanie zawierające tytuł i opis kursu,  informacje o poziomie  kursu oraz uzasadnienie przydatności danego rodzaju kursu w pracy zawodowej.  
Preferowane będzie dofinansowanie:
- kursów tematycznych, celowanych ( np. Languages for University Staff , English for Professional Communication, Academic Writing and Presentation Skills, English for the Educational Workplace itd.)
- kursów języka angielskiego na poziomie minimum B2
- kursów w językach innych niż angielski na poziomie minimum A2

W ramach przyznanych środków, w roku akademickim 2021/22 została wyodrębniona kwota 60 000 euro na realizację wyjazdów szkoleniowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji językowych (kursy językowe). Stanowi ona około 35% ogólnego budżetu, co przekłada się na około 50 wyjazdów. Po rozdysponowaniu przewidzianej kwoty, według kolejności zgłoszeń, na tę kategorię wyjazdów, nie będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie kursów językowych w ramach wyjazdów szkoleniowych Erasmus+.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5 Październik 2021, 19:12 Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 Listopad 2021, 14:53