Wyjazdy szkoleniowe pracowników

Wyjazdy szkoleniowe pracowników

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy pracowników UG do instytucji zagranicznych (w tym przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych) w celu odbycia szkolenia, seminarium lub warsztatów doskonalących umiejętności i podwyższających kwalifikacje w określonej dziedzinie.

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem samodzielnie decyduje o miejscu realizacji szkolenia oraz ustala z instytucją przyjmującą jego termin i program.

Pracownicy administracyjno-techniczni mają możliwość uzyskania dofinansowania  dwóch mobilności szkoleniowych, natomiast pracownicy  naukowo-dydaktyczni jednej mobilności szkoleniowej w roku akademickim. Pracownicy  naukowo-dydaktyczni mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie  drugiej mobilności szkoleniowej pod warunkiem realizacji szkolenia w jednej z uczelni partnerskich projektu SEA-EU.

Oferty szkoleń zagranicznych można znaleźć  poprzez wyszukiwarkę http://staffmobility.eu/staff-week-search .

Jednym z rodzajów dofinansowywanych szkoleń mogą być kursy językowe. (szczegóły: Rekrutacja otwarta od 18.10.2021 - realizacja od 22.11.2021 | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)  → zał. nr 5) 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, Październik 5, 2021 - 19:12; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: środa, Grudzień 8, 2021 - 15:00; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz