Wyjazdy szkoleniowe

.

 

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy pracowników UG do instytucji zagranicznych (w tym przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych) w celu odbycia szkolenia, seminarium lub warsztatów doskonalących umiejętności i podwyższających kwalifikacje w określonej dziedzinie.

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem samodzielnie decyduje o miejscu realizacji szkolenia oraz ustala z instytucją przyjmującą jego termin i program.

Pracownicy administracyjno-techniczni mają możliwość uzyskania dofinansowania  dwóch mobilności szkoleniowych, natomiast pracownicy  naukowo-dydaktyczni jednej mobilności szkoleniowej w roku akademickim. Pracownicy  naukowo-dydaktyczni mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie  drugiej mobilności szkoleniowej pod warunkiem realizacji szkolenia w jednej z uczelni partnerskich projektu SEA-EU.

Oferty szkoleń zagranicznych można znaleźć  poprzez wyszukiwarkę http://staffmobility.eu/staff-week-search .

Jednym z rodzajów dofinansowywanych szkoleń mogą być kursy językowe.  

Pokaż rejestr zmian

Submitted on poniedziałek, Kwiecień 4, 2022 - 12:05 by Monika Butkiewicz Changed on piątek, Kwiecień 8, 2022 - 14:22 by Monika Butkiewicz