Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej

Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej

W ramach programu Erasmus+, kadra naukowo-dydaktyczna UG ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie  dwóch kategorii mobilności. Należą do nich:

 

  • mobilności w celu przeprowadzenia dowolnej formy zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej.  Uczelnią partnerską jest każda uczelnia, z którą dany wydział lub instytut UG ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUSA+ z uwzględnionym modułem Staff Mobility for Teaching („STA”). Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajduje się w załącznikach na stronie internetowej UG: Erasmus+ 2021-2027 | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl);

 

 
Każdy pracownik naukowo-dydaktyczny może ubiegać się o  dofinansowanie  maksymalnie dwóch mobilności realizowanych w celach dydaktycznych (wyjątkiem są mobilności realizowane w uczelniach partnerskich projektu SEA-EU)  i jednej mobilności w celach szkoleniowych w ramach jednego roku akademickiego.
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18 Sierpień 2021, 08:27 Ostatnia modyfikacja: środa, 20 Październik 2021, 15:16