Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Cel:

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

  

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • Wypracowanie i wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu rozwoju długofalowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
 • Budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań będących przedmiotem Projektu;
 • Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy do potrzeb rynkowych;
 • Organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych w siedzibie Partnerów lub przedsiębiorców, w tym dostęp osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw/Partnerów;
 • Opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w działalności Wnioskodawcy oraz Partnerów;
 • Rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia u Wnioskodawcy i Partnerów;
 • Rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia;
 • Prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym przez Wnioskodawcę i Partnerów (współpraca z przedsiębiorstwami nie może być prowadzona w celu wygenerowania zysku);
 • Opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów.

 

W Programie finansowane są:

 • Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu (do 30% wartości Projektu);
 • Koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją;
 • Koszty organizacji lub udziału w spotkaniach, targach i innych wydarzeniach w kraju lub za granicą;
 • Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu.

 

Termin realizacji Programu:

Realizacja projektu musi obejmować okres od 6 do 36 miesięcy i musi zawierać się w przedziale czasowym od 1 października 2019 roku do 30 września 2022 roku.

 

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie 14 marca 2019 r. do 30 maja 2019 r. godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski.

Wsparcia udziela Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi (tel. +48 58 523 31 23 / 58 523 24 08;  e-mail: projektyug@ug.edu.pl

Zgodnie z Regulaminem Zarządzania Projektami Rozwojowymi, każdy projekt przed złożeniem musi uzyskać rekomendację Komitetu Sterującego oraz zgodę Rektora.

 

Więcej informacji:

www.nawa.gov.pl

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Radosław Podgrudny

e-mail: radoslaw.podgrudny@nawa.gov.pl

tel. +48 22 390 35 22 

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Kwiecień 2019 - 11:16; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Lipiec 2020 - 11:52; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg