Program PROM

Logo NAWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Tytuł projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

 

Cel:

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów  wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji.

 

Adresaci:  

 • doktoranci - muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu;
 • przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi lub pracownicy Wnioskodawcy prowadzący kształcenie doktorantów, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

Projekt musi obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

W ramach programu można uzyskać finansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia o charakterze międzynarodowym, związanych z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą dydaktyczną i naukową tj.:

 1. aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk);
 2. pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;
 3. udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami;
 4. wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce;
 5. udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców;
 6. udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej);
 7. wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych;
 8. udział w spotkaniach brokerskich;
 9. prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 10. udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego;
 11. inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika projektu.

 

W Programie finansowane są:

 • koszty podróży, ubezpieczenia i wizy uczestnika projektu;
 • koszty utrzymania uczestnika projektu;
 • koszty realizacji wymiany;
 • koszty opłat konferencyjnych, opłat za szkolenia, kursy i wizyty studyjne oraz za inne krótkie formy kształcenia.

 

Termin realizacji Programu:

Realizacja projektu musi obejmować okres 12 miesięcy i musi zawierać się w przedziale czasowym od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

 

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 11 lutego 2019 r. do 9 maja 2019 r. godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru wyłącznie jeden wniosek.

Za przygotowanie wniosku uczelnianego odpowiedzialne jest Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi (tel. +48 58 523 31 23 / 58 523 24 08;  e-mail: projektyug@ug.edu.pl we współpracy z jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Więcej informacji:

www.nawa.gov.pl

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Anna Balcerzak-Raczyńska

e-mail: anna.balcerzak@nawa.gov.pl

tel. +48 22 390 35 43 

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Kwiecień 2019 - 11:22; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Lipiec 2020 - 11:50; osoba wprowadzająca: Agnieszka Ożóg