Wyjazdy

Wyjazdy służbowe za granicę - procedura:

Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

w sprawie oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem podczas odbywania zagranicznych podróży służbowych

 

W związku z pojawiającymi się przypadkami planowania podróży służbowych do krajów, w których bezpieczeństwo pobytu może być szczególnie zagrożone – informuję, że podstawą do wydania zgody na wyjazd będą aktualne rekomendacje MSZ opublikowane w serwisie Informacje dla podróżujących - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

W przypadku rekomendacji MSZ:

  • „Zachowaj (zwykłą) ostrożność – oznacza poziom zagrożenia zbliżony do Polski”;
  • „Zachowaj szczególną ostrożność – oznacza poziom zagrożenia wyższy niż w Polsce”

zgody na wyjazd zagraniczny będą wydawane na zwykły wniosek pracownika.

 

W przypadku rekomendacji:

  • „MSZ odradza podróże, które nie są konieczne – oznacza poziom zagrożenia znacznie wyższy niż w Polsce”

nie rekomendujemy podróży, a ewentualne zgody na wyjazd będą wydawane po zapoznaniu się ze szczegółowym indywidualnym uzasadnieniem konieczności odbycia danej podróży służbowej.

 

Natomiast w przypadku rekomendacji:

  • „MSZ odradza wszelkie podróże – oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Odradzane są wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych”

zgody na wyjazd zagraniczny pracowników UG nie będą wydawane bez względu na uzasadnienie.

 

Communiqué of the Rector of the University of Gdańsk

on safety risk assessment on business trips abroad

 

Due to recent cases of business trips planned to countries in which the safety of stay may be particularly compromised, I wish to inform you that future consent to a trip abroad will be based on the current recommendations of the Ministry of Foreign Affairs published (in Polish) at Informacje dla podróżujących - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

In the case of the following recommendations by the Ministry:

  • Exercise (usual) caution”– with the risk level similar to that in Poland”;
  • Exercise particular caution”– with the risk level higher than in Poland”.

consent to a trip abroad will be granted after the usual request by an employee.

 

In the case of the recommendation:

  • “The Ministry of Foreign Affairs advises against trips which are not necessary” – with the risk level much higher than in Poland”

we will not recommend the trip and any possible consent will only be granted following an analysis of the detailed individual justification.

 

However, in the case of the recommendation:

  • “The Ministry of Foreign Affairs advises against all trips” – with the highest risk level and with no trips recommended, including those taken on business or due to urgent family matters”

consent to UG employees undertaking such trips abroad will not be granted, irrespective of the justification provided.

 

 

 

WNIOSEK WYJAZDOWY Wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd zagraniczny/Application for consent to a trip abroad

 

UMOWA ZLECAJĄCA WYJAZD ZA GRANICĘ DLA DOKTORANTA:

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

obieg

 

Wyjazdy długoterminowe (powyżej 30 dni) - informacje zawarte są w:

 

Przydatne informacje:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21 Marzec, 2011 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 1 Czerwiec, 2023 - 09:55; osoba wprowadzająca: Dagmara Wójcik-Fudalewska

Dane kontaktowe

Biuro Nauki
Sekcja Działalności Naukowej 
pokój 510, 511

Rektorat
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

e-mail: wyjazdy@ug.edu.pl

Agnieszka Różańska agnieszka.rozanska@ug.edu.pl, tel.+48 523 23 04
Anna Wilińska anna.wilinska@ug.edu.pl, tel.+48 523 23 04
Agnieszka Florkowska agnieszka.florkowska@ug.edu.pl, tel. +48 523 24 60
Katarzyna Bełczykowska katarzyna.belczykowska@ug.edu.pl, tel.+48 523 31 51

godziny

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17 Styczeń, 2006 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: środa, 8 Marzec, 2023 - 10:04; osoba wprowadzająca: Aleksandra Jakubus