Wyjazdy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wyjazdy służbowe za granicę - procedura:

Z dniem 1.10.2019 wchodzi w życie w Uniwersytecie Gdańskim Regulamin podróży służbowych odbywanych poza granice kraju

     Zarządzenie nr 72/R/19Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2019 roku
      w sprawie  wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych poza granice kraju

WNIOSEK WYJAZDOWY  obowiązujący od 1.10.2019                   

- wersja doc       - wersja pdf        - wersja ang

 

      Ze względu na wydłużenie procedury wyjazdowej wnioski należy składać w Biurze Nauki (pokój 511-512)
      najpóźniej 14 dni przed planowanym wyjazdem

 

   1. Przed złożeniem wniosku należy uzyskać akceptację biura odpowiedzialnego merytorycznie za wydatkowanie środków:

 • projekty krajowe (np. NCN, NAWA) - Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi pok. 206
 • projekty międzynarodowe - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi pok. 217 i pok. 219
 • Badania Młodych Naukowców i Doktorantów - Biuro Nauki pok. 402
 • Subwencja na działalność naukową (dawny DS) - Dział Kontrolingu pok. 409 i pok. 410

   2. Po otrzymaniu zgody na wyjazd, wszystkie formalności załatwiane są w Biurze Nauki pokój 511-512:

 • zamawianie polis i biletów lotniczych (po uprzednim dokonaniu rezerwacji przez osobę wyjeżdżającą)
 • zaliczki złotówkowe, zaliczki dewizowe na opłacenie noclegów, diet, przejazdów; przelewy zagraniczne (np. opłaty konferencyjne)  druk przelewu zagranicznego
   

   3. Podczas pobytu za granicą należy uzyskać faktury wystawione na UNIWERSYTET GDAŃSKI za:

 • dewizy pobrane w banku (za wyjątkiem diet i ryczałtów )
 • przedpłaty przekazane przelewem bankowym przez UG na konto organizatora (np. opłata konferencyjna)

   4. Osoba wyjeżdżająca zobowiązana jest do rozliczenia wyjazdu w Biurze Nauki pokój 511-512 w ciągu 14 dni po powrocieWYJAZDY DŁUGOTERMINOWE (powyżej 30 dni) - informacje zawarte są w Regulaminie podróży służbowych odbywanych poza granice kraju §2 i Regulaminie Pracy UG §56 i §59

 

  Informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

 

  Przydatne informacje:

        Bilety, ubezpieczenia i diety:

        Pozostałe informacje:

        Wizy informacje MSZ

        Konsulaty

 • Konsulat Generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku - strona
 • Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku - strona
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sylwia Heltman
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 października 2019 roku, 7:57