Badaczki i ich praca naukowa  

Profesorki tytularne

Obraz zawierający osoba, kobieta, czerwony</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

wirusolożka molekularna: obiektem jej badań są wirusy alfa-herpeswirusy, wirus zapalenia wątroby typu C, wirus grypy i liczne wirusy zwierzęce. profesorka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii (MWB)  Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Wraz z mężem stworzyła nowoczesne laboratorium wirusologii molekularnej w MWB UG i GUMed. Wraz z mężem stworzyła nowoczesne laboratorium wirusologii molekularnej w MWB UG i GUMed. Obiektem jej badań są wirusy alfa-herpeswirusy, wirus zapalenia wątroby typu C, wirus grypy i liczne wirusy zwierzęce. W latach 2019–2020 była członkinią zespołu doradczego do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2006–2010 była członkinią Komitetu Mikrobiologii PAN, od 2020 członkini Komitetu Biotechnologii PAN.

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający osoba, zewnętrzne, stojące</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

Prof. dr hab. Hanna Mzaur - Marzec

chemiczka, badaczka produktów organizmów morskich, w szczególności struktury i aktywności biologicznej metabolitów cyjanobakterii (głównie peptydów) oraz ich roli jako specyficznych markerów. W 2014 inicjatorka powstania i kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej w Instytucie Oceanografii UG. W latach 2018–2020 była zatrudniona na stanowisku profesora w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, w 2020–2022 w Marine Research Institute Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa) (remote staff, chief researcher). Od 2003 ekspertka w międzynarodowej grupie roboczej International Council for the Exploration of the Sea. W latach 2007–2015 członkini Komitetu Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 członkini Komitetu Badań Morza PAN, od 2010 Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, od 2020 Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego. W 2022 została członkiem korespondentem PAN.

biogram w Gedanopedii 

 

Obraz zawierający tekst, półka, książka, osoba</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

Prof. dr hab. Beata Możejko

Historyczka, specjalistka w zakresie późnośredniowiecznego Gdańska, Hanzy i problematyki morskiej, zajmuje się historią społeczną i gospodarczą.  Stypendystka Fundacji Lanckorońskich – Fundacja Lanckorońskich z Brzezia (2001 – Wiedeń, 2007 – Londyn, 2015 – Londyn, 2020 – Londyn), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002 –Berlin), Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz Bawarskiej Kancelarii Państwowej (2013). W kadencjach 2012–2016 i 2020–2023 senatorka UG. Od 2019 członkini Komisji do spraw Społecznej Odpowiedzialności UG. Od stycznia 2019 prezeska Towarzystwa Domu Uphagena. W kadencji 2019–2023 wiceprzewodnicząca Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku, w kadencji 2020–2023 członkini prezydium Komisji Nauk Historycznych PAN. W marcu 2021 wybrana na Corresponding Fellow of the Centre for Medieval Studies (CMS) in Prague.

biogram w Gedanopedii

 

 

Obraz zawierający osoba, kobieta, uśmiech</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

Prof. dr hab. Iwona Sagan

Geografka, zajmuje się problematyką miejską i metropolitalną, polityką lokalną i regionalną. Od 2002 kierownik Katedry (od 2019 Zakładu) Geografii Społeczno-Ekonomicznej i kierownik Centrum Doskonałości Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development UG. Członkini między innymi Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisji Teorii i Metodologii Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Association of American Geographers, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, International Geographical Union, Commission Geography of Governance a także Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

biogram w Gedanopedii

 

 

Ponadto:

Kobiety we władzach UG - obecnie i w latach poprzednich:

 • Prof. dr hab. Ewa Łojkowska (więcej)
 • prof. dr hab. Maria Mendel (więcej)
 • prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (więcej)
 • Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska (więcej)
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska (więcej)
 • prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska (więcej)
 • prof. dr hab. Natalia Marek – Trzonkowska (więcej)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9 Sierpień, 2022 - 14:19; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: wtorek, 9 Sierpień, 2022 - 15:37; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska

Profesorki uczelni

Obraz zawierający osoba, odzież</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

Dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG

biotechnolożka roślin,  specjalistka w zakresie pozyskiwania biologicznie czynnych metabolitów wtórnych zawartych w tkankach roślinnych w hodowlach in vitro kalusa, zawiesin komórkowych, transformowanych korzeni włośnikowatych i pędów. Prowadzi także badania nad rozwojem nowych leków/suplementów wykazujących właściwości antybakteryjne, przeciwutleniające i cytotoksyczne. Nanocząstki srebra wykazujące aktywność przeciwdrobnoustrojową, które współprodukowała („International Journal of Nanomedicine”, 2016) zostały zastosowane w protezie ucha środkowego i wszczepione z sukcesem sześciu pacjentom w Klinice Otolaryngologii Szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2017).

biogram w Gedanopedii

 

Dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG

biolożka molekularna, zajmuje się opracowywaniem alternatywnych, w stosunku do antybiotykoterapii, metod zwalczania wielolekoopornych patogenów człowieka. Badania skupia wokół analiz drobnocząsteczkowych przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych związków chemicznych, których aktywność jest indukowana promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu widzialnego. Od 2012 członkini Amerykańskiego Stowarzyszenia Mikrobiologów (ASM) oraz Europejskiego Towarzystwa Fotobiologicznego (ESP), a od 2019 członkini Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne.

biogram w Gedanopedii

 

Obraz zawierający osoba, okno</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

Dr hab. Danuta Owsiak-Gutowska, prof. UG

immunolożka, prowadzi badania z zakresu immunologii człowieka, ze szczególnym zainteresowaniem alergią i stanem zapalnym w atopowym zapaleniu skóry. Bada również procesy odporności swoistej, a przede wszystkim prezentację antygenu oraz odpowiedzi limfocytów T, jej zespół prowadzi również projekty dotyczące infekcji (w tym wirusem SARS-CoV-2) oraz nowotworów. Szczególnie interesują ją procesy komunikacji międzykomórkowej przy udziale pęcherzyków sekrecyjnych (np. egzosomow) oraz opracowywanie nowatorskich terapii. Od 2019 wchodzi w skład zarządu Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (oddział Gdańsk).

biogram w Gedanopedii

 

 

Ponadto:

Kobiety we władzach UG:

 • dr hab. Monika Bąk, prof. UG (więcej)
 • dr hab. Beata Grobelna, prof. UG (więcej)
 • dr hab. Anna Jurkowska–Zeidler, prof. UG (więcej)
 • dr hab. Ewelina Król, prof. UG  (więcej)
 • dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG (więcej)
 • dr hab. inż. Aneta Oniszczuk - Jastrząbek, prof. UG (więcej)
 • dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG (więcej)
 • dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG  (więcej)
 • dr hab. Dorota Pyć, prof. UG (więcej)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9 Sierpień, 2022 - 15:23; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: wtorek, 9 Sierpień, 2022 - 15:23; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska