Dlaczego "Kobiety w nauce?" - słowo wstępne

Strona imienia Elżbiety Koopman-Heweliusz

Realizując obowiązek równościowego traktowania badaczek i badaczy zajmujących się nauką na Uniwersytecie Gdańskim przedstawiamy stronę, poświęconą dokonaniom prowadzonym od lat na naszej uczelni przez kobiety. Wprawdzie minęły czasy, kiedy kobiety nie miały wstępu na uniwersytety nawet jako studentki, nie mówiąc o możliwości prowadzenia badań naukowych, pozostało jednak nadal szereg ograniczeń, których często nawet nie dostrzegamy, tak dalece są one zakorzenione w powszechnej mentalności.

Elżbieta Koopman Heweliusz oraz Jan Heweliusz prowadzący obserwacje astronomiczne

Dążąc do eliminowania wszystkich nierówności, zarówno dlatego, by nie stawały na przeszkodzie rozwojowi nauki, marnując talenty kobiet, jak i dlatego by nie pozwalać na istnienie niesprawiedliwości, przypomnijmy chlubny wyjątek, znany z tradycji Gdańska, jakim jest działalność Elżbiety Kooopman-Heweliusz, żony i współpracowniczki wybitnego astronoma, jednego z najszerzej znanych w świecie uczonych, do dziś będącego ważną postacią w dziejach astronomii.  

Wybierając taką patronkę, chcemy przypomnieć postać wyjątkową w historii  nauki uprawianej w Gdańsku. Była osobą niezwykle uzdolnioną, dzięki czemu stała się współuczestniczką badań prowadzonych przez jej męża, co sam Heweliusz poświadczył w swych wypowiedziach. Po śmierci męża dokończyła i wydała drukiem jego prace, korzystając ze wsparcia polskiego króla Jana III Sobieskiego, który był mecenasem i orędownikiem naukowej działalności wybitnego Gdańszczanina. Wkład Elżbiety Koopman w rozwój nauki został współcześnie doceniony przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, czego wyrazem jest nadanie jej imienia jednemu z kraterów na powierzchni Wenus oraz odkrytej w 1960 roku planetoidzie 12625 Koopman. 

W czasach gdy żyła (w XVII wieku) mogła rozwinąć swój talent i osiągnąć sukces tylko dzięki pozycji męża. Dziś kobiety nie muszą zmagać się z takimi ograniczeniami, ale nadal w życiu naukowym funkcjonuje mnóstwo stereotypów, uprzedzeń, nie w pełni ujawnianych praktyk, które faktycznie utrudniają kobietom rozwój naukowy i wymagają od nich ceny takich wyrzeczeń życiowych, o których mężczyźni często nie mają nawet pojęcia. 

Strona internetowa imienia Elżbiety Koopman-Heweliusz przedstawiająca osiągnięcia kobiet w nauce na Uniwersytecie Gdańskim ma się przyczynić do zmiany tej sytuacji. 

prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska i prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Uwagi i materiały prosimy kierować na adres email: biuro.rzecznika@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24. luty 2022 - 21:36; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Marzec 2023 - 15:44; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros