Badaczki i ich praca naukowa  

Profesorki tytularne

Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

wirusolożka molekularna: obiektem jej badań są wirusy alfa-herpeswirusy, wirus zapalenia wątroby typu C, wirus grypy i liczne wirusy zwierzęce. profesorka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii (MWB)  Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Wraz z mężem stworzyła nowoczesne laboratorium wirusologii molekularnej w MWB UG i GUMed. Wraz z mężem stworzyła nowoczesne laboratorium wirusologii molekularnej w MWB UG i GUMed. Obiektem jej badań są wirusy alfa-herpeswirusy, wirus zapalenia wątroby typu C, wirus grypy i liczne wirusy zwierzęce. W latach 2019–2020 była członkinią zespołu doradczego do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2006–2010 była członkinią Komitetu Mikrobiologii PAN, od 2020 członkini Komitetu Biotechnologii PAN.

biogram w Gedanopedii

Dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska

Immunolożka, okulistka. Prowadzi badania dotyczące klinicznego zastosowania komórek układu immunologicznego. Była członkinią zespołu, który jako pierwszy zastosował limfocyty Treg w terapii człowieka. Najpierw w chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi (2008; PubMed Identifier 19559653), a następnie w cukrzycy typu 1 (DM1) u dzieci (od 2011; między innymi PMID: 22723342).

 

biogram w Gedanopedii

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

chemiczka, badaczka produktów organizmów morskich, w szczególności struktury i aktywności biologicznej metabolitów cyjanobakterii (głównie peptydów) oraz ich roli jako specyficznych markerów. W 2014 inicjatorka powstania i kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej w Instytucie Oceanografii UG. W latach 2018–2020 była zatrudniona na stanowisku profesora w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, w 2020–2022 w Marine Research Institute Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa) (remote staff, chief researcher). Od 2003 ekspertka w międzynarodowej grupie roboczej International Council for the Exploration of the Sea. W latach 2007–2015 członkini Komitetu Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 członkini Komitetu Badań Morza PAN, od 2010 Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, od 2020 Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego. W 2022 została członkiem korespondentem PAN.

biogram w Gedanopedii

 

Dyrektorka Centrum Badań Memlingowskich

prof. dr hab. Beata Możejko

Historyczka, specjalistka w zakresie późnośredniowiecznego Gdańska, Hanzy i problematyki morskiej, zajmuje się historią społeczną i gospodarczą. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich – Fundacja Lanckorońskich z Brzezia (2001 – Wiedeń, 2007 – Londyn, 2015 – Londyn, 2020 – Londyn), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002 –Berlin), Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz Bawarskiej Kancelarii Państwowej (2013). W kadencjach 2012–2016 i 2020–2023 senatorka UG. Od 2019 członkini Komisji do spraw Społecznej Odpowiedzialności UG. Od stycznia 2019 prezeska Towarzystwa Domu Uphagena. W kadencji 2019–2023 wiceprzewodnicząca Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku, w kadencji 2020–2023 członkini prezydium Komisji Nauk Historycznych PAN. W marcu 2021 wybrana na Corresponding Fellow of the Centre for Medieval Studies (CMS) in Prague.

 

biogram w Gedanopedii

Prof. dr hab. Iwona Sagan

Geografka, zajmuje się problematyką miejską i metropolitalną, polityką lokalną i regionalną. Od 2002 kierownik Katedry (od 2019 Zakładu) Geografii Społeczno-Ekonomicznej i kierownik Centrum Doskonałości Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development UG. Członkini między innymi Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisji Teorii i Metodologii Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Association of American Geographers, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, International Geographical Union, Commission Geography of Governance a także Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

biogram w Gedanopedii

Dyrektorka

prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska, Wydział Chemii

Chemiczka, fotochemiczka. Prowadzi badania w zakresie fotokatalizy heterogenicznej. Współzałożycielka startupu „Nanosci”, zajmującego się komercjalizacją urządzeń do oczyszczania powietrza.

biogram w Gedanopedii

Ponadto - Profesorki tytularne we władzach UG - obecnie i w latach poprzednich

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk

Historyczka sztuki, 12.01.2012 - 16.06.2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialna za departamenty: Dziedzictwa Narodowego oraz Departament Narodowych Instytucji Kultury. 16.06.2014 - 12.11.2015 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (12–16.11.2015 kierownik tegoż resortu).

biogram w Gedanopedii

wywiad w portalu Naukowym UG

1987 - 1990 Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Zofia Sawiczewska

Ekonomistka. Badaczka zagadnień gospodarki morskiej, transportu i handlu morskiego, stawek frachtowych i międzynarodowej ekonomii, międzynarodowych organizacji integracyjnych. Matka chrzestną należącego do PLO promu kolejowo-samochodowo-pasażerskiego „Mikołaj Kopernik”.

biogram w Gedanopedii

01.09.2005 – 31.08.2012 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Biotechnolożka roślin. Specjalistka w zakresie molekularnych czynników warunkujących chorobotwórczość bakterii, bioróżnorodności i epidemiologii bakteryjnych patogenów roślin, molekularnych podstaw odporności roślin na bakterie oraz taksonomii molekularnej. Od 2006 przewodnicząca jury nagrody L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki, od 2008 prezeska Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego.

biogram w Gedanopedii

wywiad w Portalu Nauki UG

1996 - 2002 Wydział Zarządzania

Prof. dr hab. Joanna Senyszyn

Ekonomistka, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polski i Parlamentu Europejskiego. Specjalistka z zakresu badań poziomu życia, konsumpcji, gospodarki żywnościowej, marketingu, praw człowieka. W latach 1994–1995 pierwsza rektorka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

biogram w Gedanopedii

2008–2012 i 2012–2016 Wydział Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Psycholożka. Specjalizuje się w psychologii sądowo-penitencjarnej oraz psychoseksuologii.

biogram w Gedanopedii

Profesorki uczelni

Dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG

biotechnolożka roślin,  specjalistka w zakresie pozyskiwania biologicznie czynnych metabolitów wtórnych zawartych w tkankach roślinnych w hodowlach in vitro kalusa, zawiesin komórkowych, transformowanych korzeni włośnikowatych i pędów. Prowadzi także badania nad rozwojem nowych leków/suplementów wykazujących właściwości antybakteryjne, przeciwutleniające i cytotoksyczne. Nanocząstki srebra wykazujące aktywność przeciwdrobnoustrojową, które współprodukowała („International Journal of Nanomedicine”, 2016) zostały zastosowane w protezie ucha środkowego i wszczepione z sukcesem sześciu pacjentom w Klinice Otolaryngologii Szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2017).

biogram w Gedanopedii

Dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG

biolożka molekularna, zajmuje się opracowywaniem alternatywnych, w stosunku do antybiotykoterapii, metod zwalczania wielolekoopornych patogenów człowieka. Badania skupia wokół analiz drobnocząsteczkowych przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych związków chemicznych, których aktywność jest indukowana promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu widzialnego. Od 2012 członkini Amerykańskiego Stowarzyszenia Mikrobiologów (ASM) oraz Europejskiego Towarzystwa Fotobiologicznego (ESP), a od 2019 członkini Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne.

biogram w Gedanopedii

Dr hab. Danuta Owsiak-Gutowska, prof. UG

immunolożka, prowadzi badania z zakresu immunologii człowieka, ze szczególnym zainteresowaniem alergią i stanem zapalnym w atopowym zapaleniu skóry. Bada również procesy odporności swoistej, a przede wszystkim prezentację antygenu oraz odpowiedzi limfocytów T, jej zespół prowadzi również projekty dotyczące infekcji (w tym wirusem SARS-CoV-2) oraz nowotworów. Szczególnie interesują ją procesy komunikacji międzykomórkowej przy udziale pęcherzyków sekrecyjnych (np. egzosomow) oraz opracowywanie nowatorskich terapii. Od 2019 wchodzi w skład zarządu Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (oddział Gdańsk).

biogram w Gedanopedii

Ponadto - profesorki uczelni we władzach UG:

dr hab. Monika Bąk, prof. UG; Wydział Ekonomiczny

Ekonomistka. Prowadzi badania związane z mechanizmami i skutecznością wdrażania polityk sektorowych (w szczególności transport, turystyka, energetyka) oraz problematyką zrównoważonego rozwoju i skutkami transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

 

biogram w Gedanopedii

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG; Wydział Chemii

Chemiczka. Prowadzi badania w obszarze inżynierii materiałowej oraz nanotechnologii chemicznej, dotyczące otrzymywania nowych materiałów hybrydowych nieorganicznych oraz organiczno-nieorganicznych w formie litej i w formie nanowarstw domieszkowanych jonami lantanowców oraz związkami o aktywności biologicznej.

biogram w Gedanopedii

Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Anna Jurkowska–Zeidler, prof. UG, WPiA

Prawniczka, specjalistka z zakresu prawa finansowego, w szczególności zagadnień bezpieczeństwa rynku finansowego w obszarze prawa prywatnego, jak i publicznego.

biogram w Gedanopedii

dr hab. Ewelina Król, prof. UG, MWB UG i GUMed

Wirusolożka molekularna. Zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych szczepionek przeciwwirusowych oraz testów diagnostycznych. Prowadzi badania nad hamowaniem rozwoju wirusów ludzkich i zwierzęcych przy użyciu chemicznie syntetyzowanych inhibitorów.

biogram w Gedanopedii

Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, WNS

Politolog zajmująca się naukowo problematyką integracji europejskiej, teorii polityki, partycypacji społecznej (szczególnie participatory technology assessment) a także polityką energetyczną.

biogram w Gedanopedii

Dyrektorka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG

Ekonomistka. Autorka prac z zakresu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem transportu i kosztów zewnętrznych transportu, polityki i strategii transportowych, rozwoju sektora energetycznego, przede wszystkim w kontekście paliw alternatywnych oraz kierunków rozwoju miast.

biogram w Gedanopedii

01.09.2012 do 31.08.2016 oraz 01.09.2016 do 31.08.2019: Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Radca prawny, specjalistka w zakresie postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa szkolnictwa wyższego.

biogram w Gedanopedii

31.08.2019 do 24.11.2020: Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia

dr hab. inż. Aneta Oniszczuk–Jastrząbek, prof. UG

Ekonomistka, inżynier w specjalności zarządzania i marketingu w gospodarce morskiej. Specjalista w zakresie konkurencyjność, przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw oraz społecznej odpowiedzialność biznesu z uwzględnieniem gospodarki morskiej. 

biogram w Gedanopedii

31.08.2019 do 24.11.2020 Prorektor ds. współpracy Międzynarodowej

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji 

Prawniczka. Specjalistka w zakresie prawa morza, prawa morskiego oraz prawa ochrony środowiska morskiego. 4.09.2013  - 28.11.2013 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedzialna za gospodarkę morską. 28.11.2013 - 16.11. 2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialna za gospodarkę morską.

biogram w Gedanopedii