Skład Komisji

Skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia - kadencja 2020 - 2024

 1. Przewodniczący: dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG - Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia

 2. dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG - Wydział Biologii

 3. dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG - Wydział Chemii

 4. dr Tomasz Gutowski - Wydział Ekonomiczny

 5. dr Grzegorz Kotłowski - Wydział Filologiczny

 6. dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG - Wydział Historyczny

 7. dr Barbara Wolnik - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 8. dr hab. Danuta Plecka, prof. UG - Wydział Nauk Społecznych

 9. dr Ewa Szymczak - Wydział Oceanografii i Geografii

 10. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG - Wydział Prawa i Administracji

 11. dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG - Wydział Zarządzania

 12. dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

 13. dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

 14. mgr Ewa Nowaczyk-Potaż - Biblioteka Główna

 15. mgr Emilia Krzywańska-Frankowska - Centrum Języków Obcych

 16. mgr Hanna Wesołowska-Szprada - Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

 17. mgr Ewa Lubiszewska - Samorząd Doktorantów, Wydział Filologiczny

 18. Simona Kołek - Samorząd Studentów, Wydział Chemii

 19. Damian Makowski - Samorząd Studentów, Wydział Chemii

 20. Agata Myszka - Samorząd Studentów, Wydział Nauk Społecznych  

 21. Barbara Siewruk - Samorząd Studentów, Wydział Ekonomiczny

 

Z głosem doradczym w posiedzeniu Komisji uczestniczą:

 1. dr Sławomir Antkiewicz - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
 2. dr Mariusz Brodnicki - przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on środa, Styczeń 8, 2014 - 07:39 by Importer Importowicz Ostatnia zmiana: czwartek, Październik 14, 2021 - 15:03; wprowadzający: Małgorzata Kamińska