Senat Uniwersytetu Gdańskiego

Senat UG

Senat Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro Organizacji
tel. +48 58 523 25 14, +48 58 523 24 14
e-mail: organizacyjny@ug.edu.pl

Senat Uniwersytetu Gdańskiego jest organem kolegialnymi Uczelni.

Skład Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2020-2024

Przewodniczący Senatu

1. prof. dr hab. Piotr Stepnowski - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Przedstawiciele Wydziałów

Wydział Biologii

 • 2. prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
 • 3. prof. dr hab. Tadeusz Namiotko
 • 4. dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG
 • 5. dr Dorota Myślińska

Wydział Chemii

 • 6. prof. dr hab. Mariusz Makowski
 • 7. prof. dr hab. Adam Prahl
 • 8. prof. dr hab. Piotr Skurski
 • 9. dr Dorota Zarzeczańska

Wydział Ekonomiczny

 • 10. dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG
 • 11. prof. dr hab. Jacek Zaucha
 • 12. dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG
 • 13. dr Tomasz Czuba

Wydział Filologiczny

 • 14. prof. dr hab. Izabela Kępka
 • 15. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak
 • 16. dr hab. Zenon Lica, prof. UG
 • 17. dr Wanda Stec

Wydział Historyczny

 • 18. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG - Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia
 • 19. dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG - Dziekan Wydziału Historycznego
 • 20. prof. dr hab. Beata Możejko
 • 21. dr Anna Łysiak-Łątkowska

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • 22. dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG
 • 23. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG
 • 24. dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG
 • 25. dr Andrzej Borzyszkowski

Wydział Nauk Społecznych

 • 26. prof. dr hab. Michał Harciarek - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 • 27. dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG
 • 28. dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG
 • 29. dr Paweł Śpica

Wydział Oceanografii i Geografii

 • 30. prof. dr hab. Wojciech Tylmann
 • 31. dr hab. Dorota Burska, prof. UG
 • 32. dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG
 • 33. dr Mirosława Malinowska

Wydział Prawa i Administracji

 • 34. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG
 • 35. prof. dr hab. Ewa Bagińska
 • 36. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG
 • 37. dr hab. Przemysław Panfil

Wydział Zarządzania

 • 38. prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
 • 39. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG
 • 40. dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG
 • 41. dr Piotr Pisarewicz

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

 • 42. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
 • 43. dr hab. Ewelina Król, prof. UG - Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
 • 44. dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG
 • 45. dr hab. Andrea Lipińska

Przedstawiciele innych jednostek

 • 46. mgr Alina Swebocka - Centrum Języków Obcych
 • 47. mgr Tomasz Aftański - Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
 • 48. prof. dr hab. Michał Horodecki - Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych
 • 49. prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska - Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnotworowymi

Przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami akademickimi

 • 50. mgr Tomasz Kretowicz
 • 51. mgr Wojciech Flisikowski
 • 52. mgr Anna Pauli
 • 53. Danuta Wołukanis

Przedstawiciele studentów

 • 54. Joanna Jakubowska
 • 55. Bartosz Chojnacki
 • 56. Weronika Brandt
 • 57. Dawid Dacko
 • 58. Piotr Patalas
 • 59. Agata Myszka
 • 60. Julian Świderski
 • 61. Paweł Serafin
 • 62. Barbara Siewruk
 • 63. Jakub Zboiński
 • 64. Nina Więcławska
 • 65. Adam Zapart

Przedstawiciele doktorantów

 • 66. mgr Sebastian Barczak
 • 67. mgr Łukasz Bień

Uczestnicy Senatu z głosem doradczym

 • dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
 • prof. dr hab. Wiesław Laskowski - Prorektor ds. Badań Naukowych
 • dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
 • prof. dr hab. Dariusz Szlachetko - Dziekan Wydziału Biologii
 • dr hab. Beata Grobelna, prof. UG - Dziekan Wydziału Chemii
 • dr hab. Monika Bąk, prof. UG - Dziekan Wydziału Ekonomicznego
 • dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG - Dziekan Wydziału Filologicznego
 • prof. dr hab. Piotr Bojarski - Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG - Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii
 • dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder - Dziekan Wydziału Zarządzania
 • dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • prof. dr hab. Igor Konieczny - Dyrektor Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed
 • dr hab. Łukasz Rudnicki, prof. UG - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Teorii Informacji Kwantowej
 • dr Jan Patok - Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
 • mgr Marzena Wojtaszko - Kwestor
 • mgr Roman Tabisz - Dyrektor Biblioteki UG
 •  dr Waldemar Polak - Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG - NSZZ "Solidarność"
 • dr Barbara Brzezicka - OZZ Inicjatywa Pracownicza
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Marzec 2014 - 11:40; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Marzec 2024 - 08:59; osoba wprowadzająca: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz