Senat Uniwersytetu Gdańskiego

Kontakt: Biuro Organizacji
tel. +48 58 523 25 14, +48 58 523 24 14
fax +48 58 523 55 89
e-mail: organizacyjny@ug.edu.pl

 

 

Senat Uniwersytetu Gdańskiego jest organem kolegialnymi Uczelni.

- Regulamin Senatu UG


 

Skład Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2020-2024


Rektor;

1. prof. dr hab. Piotr Stepnowski - Przewodniczący Senatu

Przedstawiciele Wydziałów;

Wydział Biologii;

2. prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

3. prof. dr hab. Tadeusz Namiotko

4. dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG

5. dr Dorota Myślińska

Wydział Chemii;

6. prof. dr hab. Mariusz Makowski

7. prof. dr hab. Adam Prahl

8. prof. dr hab. Piotr Skurski

9. dr Dorota Zarzeczańska

Wydział Ekonomiczny;

10. dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG

11. prof. dr hab. Jacek Zaucha

12. dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG

13. dr Tomasz Czuba

Wydział Filologiczny;

14. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak

15. dr hab. Izabela Kępka, prof. UG

16. dr hab. Zenon Lica, prof. UG

17. dr Wanda Stec

Wydział Historyczny;

18. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG - Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia

19. dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG - Dziekan Wydziału Historycznego

20. prof. dr hab. Beata Możejko

21. dr Anna Łysiak-Łątkowska

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;

22. dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG

23. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG

24. dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG

25. dr Andrzej Borzyszkowski

Wydział Nauk Społecznych;

26. prof. dr hab. Michał Harciarek - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

27. dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG

28. dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG

29. dr Paweł Śpica

Wydział Oceanografii i Geografii;

30. prof. dr hab. Wojciech Tylmann

31. dr hab. Dorota Burska, prof. UG

32. dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG

33. dr Ewa Szymczak

Wydział Prawa i Administracji;

34. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

35. prof. dr hab. Ewa Bagińska

36. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

37. dr Przemysław Panfil

Wydział Zarządzania;

38. prof. dr hab. Paweł Miłobędzki

39. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG

40. dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG

41. dr Piotr Pisarewicz

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;

42. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

43. dr hab. Ewelina Król, prof. UG - Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

44. dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG

45. dr Andrea Lipińska

Przedstawiciele innych jednostek;

46. mgr Alina Swebocka - Centrum Języków Obcych

47. mgr Tomasz Aftański - Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

48. prof. dr hab. Michał Horodecki - Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych

49. prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska - Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnotworowymi

Przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami akademickimi;

50. mgr Tomasz Kretowicz

51. mgr Wojciech Flisikowski

52. mgr Anna Pauli

53. Danuta Wołukanis

Przedstawiciele studentów;

54. Łukasz Bień

55. Nina Więcławska

56. Bartosz Chojnacki

57. Weronika Brandt

58. Julian Świderski

59. Agata Myszka

60. Jakub Zboiński

61. Paweł Serafin

62. Barbara Siewruk

63. Damian Makowski

64. Piotr Patalas

65. Kacper Wiśniewski

Przedstawiciele doktorantów;

66. mgr Sebastian Barczak

67. mgr Aleksandra Dzendrowska

 

Uczestnicy Senatu z głosem doradczym;

 1. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
 2. prof. dr hab. Wiesław Laskowski - Prorektor ds. Badań Naukowych
 3. dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
 4. prof. dr hab. Dariusz Szlachetko - Dziekan Wydziału Biologii
 5. dr hab. Beata Grobelna, prof. UG - Dziekan Wydziału Chemii
 6. dr hab. Monika Bąk, prof. UG - Dziekan Wydziału Ekonomicznego
 7. dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG - Dziekan Wydziału Filologicznego
 8. prof. dr hab. Piotr Bojarski - Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
 9. dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG - Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii
 10. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 11. prof. dr hab. Mirosław Szreder - Dziekan Wydziału Zarządzania
 12. dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych
 13. prof. dr hab. Igor Konieczny - Dyrektor Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed
 14. dr Jan Patok - Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
 15. mgr Jacek Jętczak - Kanclerz
 16. mgr Marzena Wojtaszko - Kwestor
 17. mgr Roman Tabisz - Dyrektor Bibioteki UG