Rada Uniwersytetu Gdańskiego

Rada Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2021-2024

Rada UG

 

 


 

Skład Rady Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK
Przewodniczący Rady

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierownik Katedry Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Nauką na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent socjologii na UMK oraz University of Birmingham (public management). Pracował w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente, Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior CIPES na University of Porto oraz Ontario Institute for Studies in Education na University of Toronto. Stypendysta rządu brytyjskiego (Chevening Scholar), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Start oraz Kolumb), oraz NAWA (Bekker)

Zajmuje się badaniem globalnych trendów w polityce wobec nauki oraz szkolnictwa wyższego, a także zarządzaniem instytucjami akademickimi, w sposób szczególny analizą procesów reformowania systemów szkolnictwa wyższego oraz ewaluacją badań naukowych.

Autor trzech książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego publikowanych w prestiżowych polskich i międzynarodowych periodykach naukowych (Higher Education, Studies in Higher Education) oraz rozdziałów w monografiach wydanych przez np. Oxford University Press, Routledge, Pelgrave-Macmillan czy Springer.

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

Wydział Prawa i Administracji UG

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UG, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji (2004-2005), prorektor ds. kształcenia (2012-2019), członkini a następnie przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia przy KRUP (2012-2020), członkini, a następnie przewodnicząca Komitetu Polityki Naukowej (2020-2022), radca prawny od 1996.

Specjalistka w zakresie postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa szkolnictwa wyższego.

Autorka ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych, w tym trzech monografii i czterech wiodących współautorstw monografii wieloautorskich. Realizuje także projekty naukowe, w tym jako kierownik dwóch grantów NCN (konkurs Opus) oraz jako wykonawca - projektu międzynarodowego ACURIA. Pełni funkcję członka zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych a także członka kapituły projektu „Biznes wybiera mediacje” propagującego wśród pomorskich przedsiębiorców polubowne formy rozwiązywania sporów prawnych.

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk
      </h2>

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk

Wydział Historyczny UG

Profesor nauk humanistycznych, historyczka sztuki, kierownik Zakładu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała, jako stypendystka DAAD, na Wydziale Architektury Technische Universitat w Berlinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie podatków i finansów przedsiębiorstw w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012-2014), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014-2015). Była stypendystką m.in. Brytyjskiej Akademii Nauk, Szwajcarskiego Instytut Historii Sztuki w Zurichu, Czeskiej Akademii Nauk, Węgierskiej Akademii Nauk, Fińskiej Akademii Nauk, Izraelskiej Akademii Nauk, Leibniz-lnstitut fur Geschichte und Kultur des óstlichen Europa (GWZO) w Lipsku, Instytutu Herdera w Marburgu i Kolegium Nauki (Wissenschaftskolleg) w Berlinie. Prowadziła wykłady w kilkunastu uczelniach europejskich, m.in. na uniwersytetach w Cambridge, Berlinie, Lipsku, Oldenburgu i Tallinie.

Specjalizuje się w dziejach sztuki, a przede wszystkim architektury XIX i XX wieku, prowadzi badania varsavianistyczne i gedanistyczne, a także zajmuje się problematyką ochrony zabytków. Jest autorką 12 książek naukowych i kilkunastu popularnonaukowych.

Opublikowała ponad 100 artykułów. Pod jej opieką powstały cztery rozprawy doktorskie. Udziela się także społecznie jako członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki a także Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS-POLSKA) i Komitetu Narodowego Historii Sztuki ds. współpracy z Międzynarodowym Komitetem Historii Sztuki (CIHA).

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej, prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN, liderka polskiej grupy badawczej SHARE 50+. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2008-2009), wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej (2007-2008). Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej (2007-2009), do połowy 2009 r. członkini Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej OECD

Specjalizuje się w problematyce demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji

Bartłomiej Glinka

mgr Bartłomiej Glinka

Prezes OMIDA Logistics

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na specjalności Handel Morski, studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Advanced Menagement Program na IESE Business School w Barcelonie.

Prezes i założyciel firmy OMIDA Logistics oraz założyciel grupy OMIDA SA, będącej liderem w branży TSL działającej na rynku międzynarodowym. Założyciel Fundacji Columbus, która zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości, realizując programy rozwojowe dla różnych grup wiekowych tj. Akademia Rozwoju Osobistego Columbus, The Grade Trójmiasto, The Avenue Gdańsk. Współzałożyciel Liceum COLUMBUS.

Od wielu lat aktywny członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG, na którym prowadzi też zajęcia warsztatowe z zakresu przedsiębiorczości.

dr Tomasz Szymczak

dr Tomasz Szymczak

p.o. Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, studiów Executive MBA na Donau Universitat w Krems w Austrii oraz studiów podyplomowych w zakresie ekonomiki transportu lotniczego w Instytucie Szkoleń i Rozwoju IATA w Montrealu.

P.o. prezesa zarządu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Wcześniej m.in. prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości - Inkubator Starter (2017-2021), prezes Zarządu Portu Lotniczego Łódź (2016-2017). Zasiadał w zarządzie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Biznesu w Gdańsku. Prowadzi zajęcia dotyczące ekonomiki transportu, logistyki międzynarodowej, polityki przemysłowej oraz innowacyjnej.

Bartosz Chojnacki

Bartosz Chojnacki

Przewodniczący Parlamentu Studentów UG

Student na kierunku Biologia Uniwersytetu Gdańskiego. Pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz przewodniczącego Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii. Aktywnie uczestniczy także w działaniach Parlamentu Studentów RP. Jednocześnie rozwija się naukowo, angażując w projekty SKN Explanatus.


 

Uchwały Rady UG => Baza Aktów Własnych UG

 


Planowane posiedzenia Rady UG: 5 kwietnia, 17 maja, 20 czerwca 2024 r.

 
Obsługa administracyjna Rady Uniwersytetu Gdańskiego:
Biuro Organizacji
+48 58 523 24 14
Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 8, Gdańsk
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Maj 2019 - 07:23; osoba wprowadzająca: Sławomir Ważny Ostatnia zmiana: piątek, 23. luty 2024 - 13:43; osoba wprowadzająca: Anna Pauli