Prorektor ds. Badań Naukowych

Prorektor ds. Badań Naukowych

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski

Prorektor ds. Badań Naukowych
na kadencję 2020-2024

 

Sekretariat Prorektora:

tel. +48 58 523 20 41
fax +48 58 523 24 37
 

Zakres obowiązków

Do kompetencji Prorektora ds. Badań Naukowych UG należy w szczególności:

1) Koordynacja i nadzór prac w zakresie badań naukowych, w tym utrzymania i rozwoju potencjału badawczego wydziałów w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych oraz realizowania projektów badawczych.
2) Koordynacja i nadzór prac w zakresie rozwoju kadry naukowej:
    a) urlopy naukowe,
    b) ewidencja nadanych stopni naukowych,
    c) przygotowywanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
3) Koordynacja i nadzór prac w zakresie naukowej współpracy międzynarodowej.
4) Współpraca z radami dyscyplin naukowych.
5) Opracowywanie planów konferencji, kongresów, zjazdów i sympozjów organizowanych przez Uniwersytet Gdański.
6) Przygotowanie corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z działalności naukowo-badawczej oraz przebiegu współpracy międzynarodowej.
7) Nadzór nad inwestycjami w zakresie aparatury badawczej.
8) Nadzór nad ewidencją i aktualizacją zasobów dużej infrastruktury badawczej w obrębie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zarządzaniem jej użytkowania.
9) Współpraca z Radą Biblioteczną.
10) Współpraca z Kolegium Redakcyjnym Wydawnictwa UG.
11) Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu Rozwoju Nauki UG (Własny Fundusz Stypendialny).
 
Prorektor reprezentuje Uniwersytet Gdański w zakresie zadań powierzonych przez Rektora na podstawie odrębnych upoważnień.
 
Prorektor podpisuje dyplomy ukończenia studiów, dyplomy doktorskie oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych na podstawie odrębnego upoważnienia.
 
Prorektor sprawuje nadzór nad jednostkami wskazanymi w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Prorektor ds. Badań Naukowych kieruje pracami:
1) Senackiej Komisji ds. Nauki.
2) Odwoławczej Komisji Oceniającej,
3) Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.
 

Biogram

w opracowaniu

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12 Marzec, 2014 - 09:43; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: sobota, 2 Październik, 2021 - 19:37; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros