Kanclerz

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego

 dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG

dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Kanclerz

Biuro Kanclerza:
tel. +48 58 523 20 08, +48 58 523 24 04
fax +48 58 523 23 07
kanclerz@ug.edu.pl

Obowiązki wynikające ze Statutu Uniwersytetu Gdańskiego:

§ 146.

Administracją Uniwersytetu kieruje Kanclerz w zakresie określonym przez przepisy prawa, Statut oraz regulamin organizacyjny.

 

§ 147.

1. Kanclerz, na podstawie upoważnienia Rektora, zarządza mieniem i gospodarką Uniwersytetu w zakresie zwykłego zarządu.
2. Do zadań Kanclerza należy w szczególności:
 
1) tworzenie materialnych warunków realizacji zadań Uniwersytetu;
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością gospodarczą Uniwersytetu;
3) uczestniczenie w przygotowaniu rocznych planów rzeczowo-finansowych;
4) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Rektora, w tym zapewnianie bezpieczeństwa i porządku na terenie Uniwersytetu;
5) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i techniczną, organizowanie i koordynowanie tej działalności;
6) zapewnianie obiegu informacji i dokumentacji;
7) zarządzanie nieruchomościami;
8) organizowanie procesów inwestycyjnych i remontowych;
9) zapewnianie transportu.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Marzec 2014 - 10:37; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Maj 2024 - 11:48; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros