Posiedzenia Senatu

Posiedzenia Senatu

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 8 grudnia 2022 roku o godz. 9:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad. 
 2. Zatwierdzenie recenzji sporządzonej przez prof. dr. hab. Jerzego Zajadłę w związku z postępowaniem o nadanie dr. hab. Adamowi Bodnarowi, prof. Uniwersytetu SWPS tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.
 3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim:
  3.1.    wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr. hab. Łukasza Halińskiego,
  3.2.    wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Zofii Pomirskiej,
  3.3.    wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dr. Jakuba Neumanna,
  3.4.    wniosek Wydziału Ekonomicznego UG o zatrudnienie dr hab. Joanny Kuczewskiej.
 4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego.
 6. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 121/19 Senatu UG określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim.
 7. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 122/19 Senatu określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim.
 8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego.
 9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.
 10. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 30/22 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024.
 11. Opinia Senatu UG w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Laboratorium Usług Badawczych.
 12. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darowizny (licencja na nieodpłatne korzystanie z programu Argus).
 13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 listopada 2022 roku.
 14. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
   

Terminy kolejnych posiedzeń Senatu UG:

 • 26 stycznia,
 • 23 lutego,
 • 30 marca,
 • 27 kwietnia,
 • 25 maja,
 • 29 czerwca.

 


 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

 

 
Załącznik Rozmiar
Materiały dla Senatorów 20.32 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14 Marzec, 2014 - 13:32; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: wtorek, 6 Grudzień, 2022 - 13:41; osoba wprowadzająca: Anna Pauli