Posiedzenia Senatu

Posiedzenia Senatu

 
Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku.
 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim:
  2.1. wniosek Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych o zatrudnienie dr hab. Any Belen Sainz,
  2.2. wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Izabeli Morskiej,
  2.3. wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Moniki Szuby.
 3. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 33/21 Senatu UG w sprawie zatwierdzenia propozycji Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita dotyczącej przekazania przez Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Gdańską części subwencji na rzecz Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita.
 4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Gdańskiego Centrum Zasobów Biologicznych.
 5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Polityki otwartego dostępu w Uniwersytecie Gdańskim.
 6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.
 8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.
 9. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 37/21 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2022/2023.
 10. Sprawozdanie z działalności Centrum Transferu Technologii za rok akademicki 2020/2021.
 11. Sprawozdanie z działalności Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego za 2021 rok.
 12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2022 roku.
 13. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 

Terminy kolejnych posiedzeń Senatu UG:
- 26 maja,
- 30 czerwca.

 


 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

2020 ROK

2019 ROK

2018 ROK
 
2017 ROK
2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Załącznik Rozmiar
Materiały na Senat 28 kwietnia 24.86 MB
Pokaż rejestr zmian

Submitted on piątek, Marzec 14, 2014 - 13:32 by Anna Pauli Changed on środa, Maj 18, 2022 - 09:41 by Sebastian Zaborowski