Posiedzenia Senatu

Posiedzenia Senatu

 
Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28 października 2021 roku o godz. 9:00.
 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad. 
 2. Opinia Senatu w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim:
  2.1 wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Piotra Zamojskiego,
  2.2 wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Kubki,
  2.3 wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Jana Sikory. 
 3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania członków Rady Uniwersytetu Gdańskiego spoza wspólnoty Uczelni poniesionych w związku z posiedzeniami Rady.
 4. Opinia Senatu UG w sprawie utworzenia Ośrodka Badań Stosowanych Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Informacja dotycząca programów doskonałości naukowej na rok 2022 wraz programem obsługi gości zagranicznych w UG.
 6. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2021 roku.
 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Materiały dla Senatorów =>


Terminy kolejnych posiedzeń Senatu UG:
- 25 listopada,
- 16 grudnia.

 


 

Protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

 

2020 ROK

2019 ROK

2018 ROK
 
2017 ROK
2016 ROK
 
2015 ROK
 

2013 ROK

2012 ROK

2011 ROK

2010 ROK

2009 ROK

2008 ROK

2007 ROK

2006 ROK

2005 ROK

2004 ROK

2003 ROK

2002 ROK

 

Materiały dla Senatorów
Załącznik Rozmiar
Materiały dla Senatorów 2.26 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14 Marzec 2014, 13:32 Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 Październik 2021, 10:59