Komisje senackie i uczelniane na UG

Komisje senackie i uczelniane na Uniwersytecie Gdańskim w kadencji 2020-2024

 

KOMISJE SENACKIE:

KOMISJE UCZELNIANE:

KONWENT GODNOŚCI HONOROWYCH UG


KOMISJE SENACKIE
 
KOMISJA ORGANIZACJI I ROZWOJU
 1. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym – Przewodniczący Komisji;
 2. dr Dorota Myślińska – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Artur Giełdoń – Wydział Chemii;
 4. dr Magdalena Markiewicz – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG – Wydział Filologiczny;
 6. dr Anna Sobecka – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Danuta Plecka, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr Mirosława Mailnowska – Wydział Oceanografii i Geografii;
 10. dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 12. dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 13. mgr Grażyna Jaśkowiak – Dyrektor Biblioteki UG;
 14. mgr Emilia Krzywańska-Frankowska – Centrum Języków Obcych;
 15. mgr Marek Bobkiewicz – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
 16. doktorantka mgr Patrycja Laszuk
 17. student Bartosz Chojnacki – Wydział Biologii;
 18. studentka Agata Żukowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 19. Maria Danuta Wróblewska –  Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG;
 20. prof. dr hab. Tadeusz Palmowski – NSZZ "Solidarność" przy UG.
 
KOMISJA DS. NAUKI
 1. prof. dr hab. Wiesław Laskowski – Prorektor ds. Badań Naukowych – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Biologii;
 3. dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Chemii;
 4. dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Ekonomicznego;
 5. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Filologicznego;
 6. dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Historycznego;
 7. dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa i Administracji;
 10. prof. dr hab. Wojciech Tylmann – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Oceanografii i Geografii;
 11. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania;
 12. dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed – Prodziekan ds. Nauki Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed;
 13. dr hab. Marcin Wąs, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Archeologia;
 14. dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia;
 15. dr hab. Natasza Szutta, prof. UG – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia;
 16. dr hab. Izabela Kępka, prof. UG – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo;
 17. dr hab. Anna Marchewka, prof. UG – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo;
 18. dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o kulturze i religii;
 19. dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka;
 20. dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne;
 21. dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka;
 22. dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne
 23. prof. dr hab. Iwona Sagan – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 24. dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji;
 25. dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne;
 26. dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG – Przewodniczący Rady Dyscypliny Pedagogika;
 27. prof. dr hab. Mariola Bidzan – Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia;
 28. prof. dr hab. Adam Prahl – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
 29. mgr Roman Tabisz – Biblioteka UG;
 30. doktorantka mgr Izabela Perkowska;
 31. student Paweł Serafin – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 32. student Tomasz Swebocki – Wydział Chemii;
 33. prof. dr hab. Zdzisław Kordel – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG;
 34. dr Magdalena Błażek – NSZZ "Solidarność" przy UG.
 1. prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania – Przewodniczący Komisji;
 2. mgr Marzena Wojtaszko – Kwestor;
 3. prof. dr hab. Dariusz Szlachetko – Dziekan Wydziału Biologii;
 4. dr hab. Beata Grobelna, prof. UG – Dziekan Wydziału Chemii;
 5. dr hab. Monika Bąk, prof. UG – Dziekan Wydziału Ekonomicznego;
 6. dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG – Dziekan Wydziału Filologicznego;
 7. dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG – Dziekan Wydziału Historycznego;
 8. prof. dr hab. Piotr Bojarski – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 9. dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 10. dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG – Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii;
 11. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji;
 12. dr hab. Ewelina Król, prof. UG – Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed;
 13. mgr Grażyna Jaśkowiak – Dyrektor Biblioteki UG;
 14. mgr Alina Swebocka – Dyrektor Centrum Języków Obcych;
 15. dr Jan Patok – Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
 16. doktorant mgr Sebastian Bartczak;
 17. studentka Agata Myszka – Wydział Nauk Społecznych;
 18. student Kacper Wiśniewski – Wydział Zarządzania;
 19. dr Michał Juraszek – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG;
 20. dr Jarosław Och – NSZZ "Solidarność" przy UG.
 1. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia
  – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG – Wydział Chemii;
 4. dr Tomasz Gutowski – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr Grzegorz Kotłowski – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG – Wydział Historyczny;
 7. dr Barbara Wolnik – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Danuta Plecka, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr Ewa Szymczak – Wydział Oceanografii i Geografii;
 10. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 12. dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 13. dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych;
 14. mgr Ewa Nowaczyk-Potaż – Biblioteka UG;
 15. mgr Emilia Krzywańska-Frankowska – Centrum Języków Obcych;
 16. mgr Hanna Wesołowska-Szprada – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
 17. doktorantka mgr Ewa Lubiszewska;
 18. studentka Simona Kołek – Wydział Chemii;
 19. student Damian Makowski – Wydział Chemii;
 20. studentka Agata Myszka – Wydział Nauk Społecznych;
 21. studentka Barbara Siewruk – Wydział Ekonomiczny;
 22. dr Sławomir Antkiewicz – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG;
 23. dr Mariusz Brodnicki – NSZZ "Solidarność" przy UG.

 

KOMISJA DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA

 1. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej – Przewodnicząca Komisji;
 2. dr Dorota Myślińska – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Artur Giełdoń – Wydział Chemii;
 4. dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr Mirosława Malinowska – Wydział Oceanografii i Geografii;
 10. dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 12. dr Anna Ihnatowicz – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 13. prof. dr hab. Igor Konieczny - Dyrektor Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed;
 14. mgr Wojciech Flisikowski – Biblioteka UG;
 15. mgr Iwona Musielska – Centrum Języków Obcych;
 16. mgr Tomasz Aftański – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
 17. doktorantka mgr Natalia Lubińska;
 18. studentka Agata Kuryś – Wydział Filologiczny.

 


KOMISJE UCZELNIANE
 
KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
 1. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz – Wydział Biologii;
 3. prof. dr hab. Mariusz Makowski – Wydział Chemii;
 4. dr Elżbieta Adamowicz – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji
 10. dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji
 11. dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji
 12. prof. dr hab. Jerzy Bolałek – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 14. prof. dr hab. Krzysztof Liberek – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Beata Pawłowska – Centrum Języków Obcych;
 16. mgr Iwona Dudzic – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
 17. doktorantka mgr mgr Karina Bodziach;
 18. student Michał Mielnik – Wydział Ekonomiczny;
 19. student Kacper Wiśniewski – Wydział Zarządzania.
Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Nauczycieli Akademickich: dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG - Wydział Prawa i Administracji
 
Rzecznik Dyscyplinarny do spraw postępowania etycznego Nauczycieli Akademickich: prof. dr hab. Jerzy Błażejowski - Wydział Nauk Społecznych
 
 
KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW
 1. dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Monika Paszkiewicz, prof. UG – Wydział Chemii;
 4. dr Tomasz Gutowski – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr Grzegorz Kotłowski – Wydział Filologiczny;
 6. dr Anna Łysiak-Łątkowska – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr Tomasz Lenkiewicz – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr Adam Bochentyn – Wydział Prawa i Administracji
 10.  dr Bartosz Kędzierski – Wydział Prawa i Administracji
 11.  dr Piotr Kitowski – Wydział Prawa i Administracji
 12. dr Radosław Wróblewski – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 14. dr Katarzyna Węgrzyn – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Marzanna Stanek-Kozłowska – Centrum Języków Obcych;
 16. student Brandon Bujak – Wydział Biologii;
 17. studentka Simona Kołek – Wydział Chemii;
 18. studentka Magdalena Król – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 19. student Maciej Mateusiak – Wydział Zarządzania;
 20. studentka Aleksandra Meger – Wydział Oceanografii i Geografii;
 21. student Michał Mielnik – Wydział Ekonomiczny;
 22. student Paweł Serafin – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 23. studentka Sara Sikorska – Wydział Filologiczny;
 24. studentka Alicja Szymańska – Wydział Ekonomiczny;
 25. studentka Kamila Ulmann – Wydział Ekonomiczny;
 26. studentka Nina Więcławska – Wydział Historyczny;
 27. student Kacper Wiśniewski – Wydział Zarządzania;
 28. studentka Zlata Yankovska – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 29. student Michał Zielonka – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.
Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Studentów i Doktorantów: dr Pawel Petasz - Wydzial Prawa i Administracji 
 
 
ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW
 1. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Grzegorz Romanowski – Wydział Chemii;
 4. dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr Magdalena Grabowska – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Marcin Wąs, prof. UG– Wydział Historyczny;
 7. dr Aleksandra Nowel – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Jacek Taraszkiewicz, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji
 10. dr Łukasz Cora – Wydział Prawa i Administracji
 11. dr Szymon Obuchowski – Wydział Prawa i Administracji
 12. dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 14. dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Katarzyna Kruszewska – Centrum Języków Obcych;
 16. studentka Marta Komar – Wydział Nauk Społecznych,
 17. studentka Natalia Komar – Wydział Nauk Społecznych;
 18. studentka Agata Kuryś – Wydział Filologiczny;
 19. studentka Karolina Ławska – Wydział Chemii;
 20. studentka Zuzanna Marciniak – Wydział Nauk Społecznych;
 21. studentka Marta Moskiewicz – Wydział Prawa i Administracji;
 22. studentka Agata Myszka – Wydział Nauk Społecznych;
 23. studentka Weronika Mytlewska – Wydział Nauk Społecznych;
 24. studentka Zuzanna Polakiewicz – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 25. student Michał Sołoduch – Wydział Nauk Społecznych;
 26. studentka Weronika Wróbel – Wydział Historyczny;
 27. studentka Konrad Wróblewski – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 28. studentka Natalia Wysocka – Wydział Filologiczny;
 29. studentka Dorota Zielonka – Wydział Biologii.
KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW DOKTORANTÓW
 1. dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący Komisji;
 2. prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Adam Sieradzan, prof. UG – Wydział Chemii;
 4. dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG – Wydział Filologiczny;
 6. dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG – Wydział Historyczny;
 7. dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 10. dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 12. dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG – Wydział Zarządzania;
 14. dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Irena Moszczyńska-Janicka – Centrum Języków Obcych;
 16. doktorant mgr Jan Buławski;
 17. doktorantka Marta Julia Łapińska,
 18. doktorantka mgr Sandra Żukowska,
 19. doktorantka mgr Martyna Olszewska,
 20. doktorantka mgr Anna Fiodor,
 21. doktorantka mgr Balbina Tarnowska,
 22. doktorantka mgr Karina Bodziach,
 23. doktorantka mgr Izabela Perkowska,
 24. doktorant mgr Maciej Zieliński,
 25. doktorantka mgr Jagoda Kościelniak,
 26. doktorant mgr Łukasz Arcimowicz,
 27. doktorant mgr Piotr Zieliński,
 28. doktorantka mgr Ilona Bidzan-Bluma,
 29. doktorantka mgr Alicja Chilińska-Pułkowska.
Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Studentów i Doktorantów: dr Paweł Petasz - Wydzial Prawa i Administracji 
 
ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW DOKTORANTÓW
 1. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący;
 2. dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG – Wydział Biologii;
 3. dr hab. Artur Sikorski, prof. UG – Wydział Chemii;
 4. dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
 5. dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk – Wydział Filologiczny;
 6. prof. dr hab. Witold Świętosławski – Wydział Historyczny;
 7. dr Danuta Jaruszewska-Walczak – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 8. prof. dr hab. Jacek Tebinka – Wydział Nauk Społecznych;
 9. dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 10. dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
 11. dr Krzysztof Kaszubowski – Wydział Prawa i Administracji;
 12. dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
 13. prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Wydział Zarządzania;
 14. dr hab. Jacek Piosik, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 15. mgr Katarzyna Kruszewska – Centrum Języków Obcych;
 16. doktorantka mgr Katarzyna Semrau,
 17. doktorant mgr Piotr Syczak,
 18. doktorant mgr Dominik Bień,
 19. doktorant mgr Jarosław Rutkowski,
 20. doktorantka mgr Karina Bogdaniuk-Sierant,
 21. doktorant mgr Krzysztof Jasiński,
 22. doktorantka mgr Aleksandra Koska-Legieć,
 23. doktorantka mgr Magdalena Kokot,
 24. doktorantka mgr Ewa Lubiszewska,
 25. doktorantka mgr Natalia Lubińska,
 26. doktorant mgr Sebastian Barczak,
 27. doktorantka mgr Patrycja Laszuk,
 28. doktorant mgr Mateusz Baluk,
 29. doktorant mgr Tomasz Młynik.

KOMISJA SOCJALNO-MIESZKANIOWA

 1. dr hab. Monika Badura, prof. UG – Wydział Biologii – Przewodniczący;
 2. dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG – Wydział Chemii;
 3. dr Andrzej Paczoski – Wydział Ekonomiczny;
 4. mgr Teresa Gałęzowska – Wydział Filologiczny;
 5. dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG – Wydział Historyczny;
 6. dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 7. dr Konrad Ćwikliński – Wydział Nauk Społecznych;
 8. dr Olga Śniadach – Wydział Prawa i Administracji;
 9. dr Izabela Chlost – Wydział Oceanografii i Geografii;
 10. dr Arkadiusz Kozłowski – Wydział Zarządzania;
 11. dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
 12. mgr Beata Roszkowska-Paszuk – Biblioteka UG;
 13. mgr Iwona Cich – Centrum Języków Obcych;
 14. mgr Małgorzata Aftańska – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
 15. prof. dra hab. Jan Iluk – przedstawiciel emerytów UG;
 16. mgr Olga Dziubek – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami UG;
 17. Wiesława Kaczmarek – przedstawiciel NSZZ Solidarność;
 18. Lidia Śniegocka – przedstawiciel ZNP przy UG.

 

 

____

 

Przedstawiciele związków zawodowych przy UG uczestniczą w posiedzeniach komisji z głosem doradczym.

 

Zadania oraz zasady funkcjonowania komisji senackich Uniwersytetu Gdańskiego
Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Marzec 13, 2014 - 11:52 by Anna Pauli Changed on czwartek, Listopad 25, 2021 - 12:28 by Sławomir Ważny