Senacka Komisja ds. Kształcenia

Najbliższe posiedzenie Senackiej Komisji ds. Kształcenia zaplanowane jest  w dniu 15 czerwca 2023 r. (jest to ostatnie planowane posiedzenie Komisji w roku akademickim 2022/2023).

Termin składania wniosków na posiedzenie Komisji: 1 czerwca 2023 r.

 

Termin utworzenia nowych studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich): do dnia 28 lutego 2023 r.

Termin ustalenia programów studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich): do dnia 31 marca 2023 r.

Termin ustalenia programów kształcenia: do dnia 31 marca 2023 r.

Programy studiów podyplomowych powinny zostać ustalone przed uruchomieniem rekrutacji na studia podyplomowe.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującym JRWA od stycznia 2022 r. wnioski Dziekana i uchwały Rad Wydziałów przekazywane na Senacką Komisję ds. Kształcenia powinny zostać przekazane w formie dokumentu elektronicznego w EZD. Pozostałe materiały powinny zostać przekazane w plikach, których format pozwoli na ich edytowanie (Word, Excel). Pliki te mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną lub udostępnione w chmurze.

 

Wszystkie wnioski o utworzenie:

  • stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
  • szkoły doktorskiej,

oprócz opinii Senackiej Komisji ds. Kształcenia muszą uzyskać również opinię Senackiej Komisji Budżetu i Finansów.

Uruchomienie nowych studiów oraz nowego kierunku studiów należy, z odpowiednim wyprzedzeniem, zgłosić do Biura Rekrutacji.

 

Osoba odpowiedzialna za obsługę administracyjną Senackiej Komisji ds. Kształcenia:

mgr Małgorzata Kamińska

tel. + 48 58 523 24 05, wew. 24 05

pok. 502 (V piętro w budynku Rektoratu, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8)

poniedziałek - piątek 8.00 - 14.00

e-mail: mk@ug.edu.pl

 

 

 

View changelog

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 07:33; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: piątek, 26. Maj 2023 - 11:18; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska